Imprint

Beiersdorf AG

Corporate Communications
Unnastraße 48
D-20253 Hamburg
Nemecko
Telefón: +49 (40) 4909-0
Fax: +49 (40) 4909-3434
Email

Distribútor: Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5
Bratislava 1
811 01
Slovenská republika
IČO: 31 380 824

Modrá infolinka NIVEA, tel.: 041 / 700 17 80

ZÁSTUPCOVIA

  • Stefan F. Heidenreich (Chairman of the Executive Board)
  • Dr. Ulrich Schmidt
  • Jesper Andersen
  • Ralph Gusko
  • Thomas Ingelfinger
  • Stefan De Loecker
  • Zhengrong Liu 
Všetky značky označené ® sú registrované ochrannou známkou spoločnosti Beiersdorf AG.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom v Hamburgu pod č. 1787.
DIČ: DE 118 513 961