Imprint

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika

Modrá infolinka NIVEA: +421 41 700 17 80
E-mail: info@NIVEA.sk

ZÁSTUPCOVIA

General Manager: Ing. Jan Habeš, MBA

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, v oddieli Sa, vložke č.3377/B

DIČ: 202030318