Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Udržateľný rozvoj

Udržateľný rozvoj

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V SPOLOČNOSTI BEIERSDORF

Našu spoločnosť riadime v súlade s pravidlami udržateľného rozvoja a hlásime sa k ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Naše kroky nevedie iba ekonomický úspech našej spoločnosti, ale aj náš aktívny prístup k ochrane životného prostredia a bezpečnosti pri práci a zodpovednosť k sociálnym otázkam.

Trvalý rozvoj je neustály proces, v priebehu ktorého sa objavujú stále nové ciele, perspektívy a opatrenia. Trvalý rozvoj je predovšetkým základný myšlienkový postoj, ktorý sa vyvíja prostredníctvom procesov učenia. Naším cieľom je stále sa zlepšovať a prispievať tak k vyššej kvalite života. 

Pre viac informácií o spoločnosti Beiersdorf navštívte, prosím http://www.sustainability.beiersdorf.com/