Objavte svet starostlivosti NIVEA

Hľadám informácie o výrobkoch pre

Používanie cookies na NIVEA.sk

Cieľom Politiky používania cookies je informovať o používaní cookies alebo podobných úložných technológií (ďalej ako "cookies") na internetových stránkach NIVEA.sk.

 

1. Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové jednotky, ktoré váš prehliadač ukladá na vašom koncovom zariadení za účelom zberu určitých informácií. Pri budúcej návšteve našej webovej stránky z rovnakého koncového zariadenia budú informácie uložené v cookies následne poslané späť buď na naše webové stránky ("cookies prvej strany"), alebo na iné webové stránky, ktorým tieto cookies patria ("cookies tretích strán"). Prostredníctvom uložených a späť zaslaných informácií príslušná webová stránka rozpozná, že ste ju už navštívili pomocou prehliadača, ktorý používate vo vašom koncovom zariadení. Vďaka týmto informáciám môžeme navrhovať a zobrazovať webové stránky v optimálnej podobe podľa vašich preferencií. Na vašom koncovom zariadení teda identifikujeme iba súbory cookies. Okrem súborov cookies budeme uchovávať vaše súkromné údaje iba vtedy, ak dostaneme váš výslovný súhlas alebo ak je to úplne nevyhnutné pre to, aby ste mohli používať vám ponúkané a vami navštívené služby zodpovedajúcim spôsobom.

2. Súhlas s používaním cookies

Cookies, ktoré nie sú nutne nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby na našich webových stránkach (viac informácií o nevyhnutne nutných cookies nájdete pod bodom č. 3.a.), budú použité iba po získaní vášho súhlasu. Ak začnete aktívne používať naše webové stránky, dávate súhlas na použitie cookies v prípade, že pokračujete v surfovaní na našich stránkach i po zobrazení cookie lišty. 
Nastavenie vášho počítača pre súbory cookies môžete kedykoľvek individuálne zmeniť tým, že deaktivujete alebo aktivujete jednotlivé kategórie cookies. Ďalšie všeobecné informácie o tom, ako možno vo vašom prehliadači všeobecne deaktivovať cookies (t.j. vrátane nevyhnutne nutných cookies) nájdete pod bodom č. 4.

3. Typy cookies

Podľa účelu a funkcie môžeme rozdeliť cookies do nasledujúcich kategórií: 
(i) nutne nevyhnutné cookies; 
(ii) funkčné cookies;  
(iii) výkonnostné cookies.

a. Nutne nevyhnutné cookies

Nutne nevyhnutné cookies zaisťujú funkcie, bez ktorých nemožno využívať naše webové stránky tak, ako máte v úmysle. Tieto cookies používame výhradne my a sú to teda "cookies prvej strany". To znamená, že všetky informácie uložené v týchto cookie súboroch sa vracajú na naše webové stránky.

Nutne nevyhnutné cookies sa napríklad postarajú o to, aby ste boli vždy prihlásení ako registrovaný užívateľ, keď vstupujete na rôzne podstránky našich webových stránok, a tak nemusíte zadávať vaše registračné údaje vždy, keď vstúpite na novú stránku.

Používanie nevyhnutne nutných cookies na našich stránkach je možné bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu tiež nie je možné nutne nevyhnutné cookies individuálne aktivovať alebo deaktivovať. Túto funkciu máte k dispozícii iba pri cookies, ktoré vyžadujú váš súhlas, t.j. funkčných a výkonnostných cookies. Máte ale stále možnosť kedykoľvek deaktivovať všetky cookies vo vašom prehliadači (pozri bod č. 4).  

Nasledujúce nutne nevyhnutné cookies môžu byť použité na našich webových stránkach:
Na našich stránkach používame nasledujúce výkonnostné cookies:

 

Názov Popis/účelPop Name
                 Životnosť k
 ASP.NET_Sessionid  Tieto cookies sú automaticky generované naším webovým serverom a stanovujú jedinečné ID relácie. Tieto cookies zaisťujú, že údaje zadané užívateľom webových stránok nebudú stratené, zatiaľ čo užívateľ vstupuje na naše webové stránky alebo ich používa. Tieto cookies zmiznú, keď návštevník opustí webové stránky.  relácia
 PcLogin yyy  Tento súbor cookies vymieňa informácie medzi rôznymi internými systémami, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku webovej stránky.
 relácia
 cookies-opolicy-session  Tento súbor cookies určuje, či sa má užívateľovi zobraziť lišta cookie.  relácia
 Cxp auth xxxx Explicit  Tento súbor cookies kontroluje, či sa užívateľ počas relácie prihlásil pomocou hesla (prihlasovacích údajov).  relácia
 Cxp_auth_xxx  Tento súbor cookies kontroluje, či sa užívateľ počas relácie prihlásil pomocou hesla (prihlasovacích údajov).  relácia (alebo 4 týždne)
 Dw_returnURL  Tento súbor cookies zabezpečí, aby bol užívateľ po prihlásení presmerovaný späť presne na tú stránku, z ktorej sa prihlásil.  relácia

b. Funkčné cookies

Funkčné cookies umožňujú našim webovým stránkam uchovávať skôr poskytnuté údaje (napr. registrované meno alebo voľbu jazyka), a tak vám ponúkať lepšie a individualizované funkcie. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú iba anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.  

Na našich stránkach používame nasledujúce funkčné cookies:


 Názov Popis/účelPop Name Životnosť k
 DWFirstName  Tento súbor cookies uchováva krstné meno užívateľa, aby sme ho mohli osobne pozdraviť a osloviť. 24 hodín
 DWGender  Tento súbor cookies uchováva pohlavie užívateľa, ak túto informáciu poskytol vo forme adresy, aby sme mohli nahrať zodpovedajúcim spôsobom upravený obsah. 24 hodín
 DemandwareContactLevel  Tento súbor cookies identifikuje status užívateľa (kontaktná úroveň: nový na webových stránkach, vracajúci sa návštevník, registrovaný atď.), aby sme mohli určiť, aký obsah a podstránky máme zobraziť. 365 dní
 DemandwarePointBalance  Tento súbor cookies uchováva získané bonusové body ("body za odmenu"), aby sme mohli určiť, aký obsah máme zobraziť. 24 hodín
 DemandwareSegment  Tento súbor cookie predstavuje užívateľovi upravený a personalizovaný obsah podľa užívateľských segmentov. 24 hodín
 DemandwareTargetGroup  Tento súbor cookie predstavuje užívateľovi upravený a personalizovaný obsah podľa cieľových skupín. 24 hodín
 DemandwareTriggerBrand  Tento súbor cookie predstavuje užívateľovi upravený a personalizovaný obsah podľa sledovaných značiek. 24 hodín
 DemandwareTriggerPrice  Tento súbor prideľuje užívateľovi spúšťaciu kategóriu ceny ("cena"), aby sme mohli určiť, aký obsah mu má byť zobrazený. 24 hodín
 DemandwareTriggerQuality  Tento súbor prideľuje užívateľovi kategóriu kvality ("kvalita"), aby sme mohli určiť, aký obsah mu má byť zobrazený. 24 hodín
 DemandwareTriggerService  Tento súbor prideľuje užívateľovi spúšťaciu kategóriu služby ("služba"), aby sme mohli určiť, aký obsah mu má byť zobrazený. 24 hours
 DWAge  This cookies saves the age specified by the user in order to determine which content is shown. 24 hodín
 RecentlyViewedCookies  Tento súbor cookies uchováva výrobky, ktoré si užívateľ už prezrel, aby sme mu ich mohli opäť zobraziť na rôznych miestach a v rôznom čase ("už ste si prezreli").  31 dní
 CookiesCategory  Tento súbor cookies uchováva kategóriu, ktorú si užívateľ naposledy prezrel na každej stránke, aby sme mu mohli zobraziť odporúčanie výrobkov a obsahu.  1 rok
 CookiesSubCategory  Tento súbor cookie uchováva podkategóriu, ktorú si užívateľ naposledy prezrel na každej stránke, aby sme mu mohli zobraziť odporúčanie výrobkov a obsahu.  1 rok

c. Výkonnostné cookies

Výkonnostné cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia naše webové stránky používajú, a s ich pomocou môžeme zlepšovať atraktivitu, obsah a funkčnosť našich stránok. Tieto cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či užívatelia navštívili nejaké podstránky našich webových stránok, a ktoré, a aký typ obsahu je pre užívateľov predmetom zvláštneho záujmu. Zaznamenávame najmä koľkokrát na stránky vstúpite, koľko podstránok navštívite, čas strávený na našich stránkach, poradie, v ktorom stránky navštívite, aké kľúčové slová vás k nám priviedli, krajinu, región a prípadne mesto, z ktorého ste na naše stránky vstúpili, rovnako ako množstvo mobilných koncových zariadení, ktoré sa prihlasujú na naše webové stránky. Zaznamenávame tiež pohyby, "kliknutia" a rolovanie počítačovou myšou, aby sme pochopili, ktoré časti našich webových stránok sú pre užívateľov obzvlášť zaujímavé. Vďaka tomu môžeme cielene upraviť obsah našich webových stránok podľa požiadaviek našich užívateľov a optimalizovať, čo ponúkame. IP adresa vášho počítača, prenášaná z technických dôvodov, je automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám vyvodzovať žiadne závery o jednotlivých užívateľoch.

Vyhradzujeme si tiež právo použiť informácie, ktoré sme získali pomocou cookies z anonymizovaných analýz užívateľského správania návštevníkov na našich webových stránkach na to, aby sme vám ukazovali špecifickú inzerciu na niektoré z našich výrobkov na našich vlastných webových stránkach. Veríme, že vám to ako užívateľom prinesie výhody, pretože vám budeme ukazovať inzerciu či obsah, u ktorého máme na základe vášho užívateľského správania dôvod predpokladať, že zodpovedá vašim záujmom, a menej náhodne zvolenej inzercii alebo obsahu, ktorý by vás nemusel tak zaujímať.  

Na našich stránkach používame výkonnostné cookies. Tu je príklad výkonnostných cookies, ktoré využívame:

Name

Popis/účelPop Name

Životnosť k

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIES

Tento súbor cookies rozpozná, či návštevník webové stránky navštívil už skôr. Tak môžeme zistiť, aký je podiel nových užívateľov na našich webových stránkach.

10 rokov

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIES

Tento súbor cookies zaznamenáva, ktoré podstránky návštevník na webových stránkach navštívil počas jednej relácie. Tieto informácie slúžia na zlepšenie internetových stránok.

 relácia

 _ga

Tento súbor cookies zhromažďuje informácie o tom, ako užívatelia používajú tieto webové stránky, pre analytické účely.

2 roky

 _gat

Tento súbor cookies obmedzuje zhromažďovanie údajov, ak na jednej stránke dostaneme príliš mnoho užívateľských žiadostí. Niektoré užívateľské požiadavky sú zablokované a výsledky projektované.

10 minút

_gas

Tento súbor cookies podporuje sledovanie užívateľa počas dlhšieho časového obdobia (používa sa ako "pomocník").

relácia

 _gau

Tento súbor cookies podporuje sledovanie užívateľa počas dlhšieho časového obdobia (používa sa ako "pomocník").

2 roky

 _gat_UA-*

Tento súbor cookies obmedzuje zhromažďovanie údajov, ak na jednej stránke dostaneme príliš mnoho užívateľských žiadostí. Zaručuje tak zachovanie rýchlosti webových stránok, i keď sú preťažené.

10 minút

_dc_gtm_UA-*

Tento súbor cookies slúži na nahrávanie skriptov a kódov na webové stránky.

10 minút

optimizelyBuckets

Tento súbor cookies uchováva variant webovej stránky, ktorý bol zobrazený užívateľovi v rámci A / B testu, aby sme zaistili, že užívateľovi ponúkame logický reklamný zážitok.

10 rokov

optimizelyEndUserid

Tento súbor cookies identifikuje jednotlivých užívateľov prostredníctvom časovej pečiatky a náhodne vygenerovaného čísla.

10 rokov

OptimizelySegments

Tento súbor cookies uchováva príjem a podmienky užívateľa (napr. prehliadač, kampaň, zariadenia atď.).

10 rokov

optimizelyPendingLogEvent

Tento súbor cookies slúži ako dočasná vyrovnávacia pamäť, kým nemožno odoslať serverovú požiadavku na Optimizely.

15 sekúnd

optimizelyRedirect

Tento súbor cookies uchováva pôvodnú URL adresu, z ktorej užívateľ prišiel, aby sme zabránili presmerovacím slučkám.

5 sekúnd

dwac_XXXX

Tento súbor cookies sa používa na analytické účely.

 relácia

_m3Kxxxxxx

Tento súbor cookies uchováva spôsob, akým spôsobom užívateľ na webových stránkach kliká, aby sme mohli webové stránky optimalizovať – napríklad rozpoznať oblasti, ktoré sú pre užívateľa obzvlášť dôležité, a teda na ne často kliká.

 2 roky

Dwanonymous_xxxx

Tento súbor cookies obsahuje jasné sledovanie ID, aby sme mohli identifikovať zákazníka, ktorý nie je prihlásený a ktorý sa opätovne prihlási. Používa sa na zobrazenie osobného nastavenia v obchode pre zákazníka.

6 mesiacov

4. Správa a odstránenie všetkých cookies

Ďalej môžete nastaviť váš webový prehliadač takým spôsobom, že cookies nebude všeobecne možné ukladať do vášho zariadenia a/alebo dostanete vždy otázku, či súhlasíte s povolením cookies. Môžete tiež kedykoľvek odstrániť cookies, ktoré ste opäť povolili. Detailný popis týchto postupov nájdete vo funkcii Nápoveda vášho prehliadača. 

Berte, prosím, na vedomie, že všeobecná deaktivácia cookies môže viesť k obmedzeniu funkčnosti našich webových stránok.  

Status: máj 2016