Tip

Ako na to:

  1. Oddeľte predné pramene vlasov na oboch stranách a zopnite sponkou. 
  2. Zadný diel vlasov sčešte na jednu stranu a stiahnite gumičkou. 
  3. Povytiahnite a konce nechajte spadať dole.
  4. Zostávajúce predné pramene spojte pod prvým chvostom a stiahnite gumičkou. Rovnakým spôsobom povytiahnite pramene späť.  
  5. Pripnite sponkami a stiahnite či ponechajte povolený podľa vášho priania. 
  6. Konce stočte do požadovaného tvaru. 
  7. Hotový účes zafixujte Lakom na vlasy Mega Strong.