Tip

Najčastejšie príčiny alebo Čo možno robíte zle

  • genetická predispozícia
  • vonkajšie vplyvy: teplo, zima, suchý vzduch 
  • nezdravé stravovanie
  • nadmerný pobyt na slnku
  • nevhodná kozmetika
  • stres