Projekt Nivea rodina

NIVEA sa stará o rodinu

PODPORUJEME PROJEKTY, KTORÉ POMÁHAJÚ RODINÁM

NIVEA PODPORUJE

Projekty, ktoré pomáhajú rodinám

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ZNAČKY NIVEA

Už viac než 100 rokov rodiny po celom svete dôverujú výrobkom značky NIVEA, ktoré im prinášajú tú najlepšiu starostlivosť o pokožku. NIVEA sa za tú dobu stala skutočným členom domácnosti a práve preto je pre ňu starostlivosť o rodinu úplne prirodzená.

NIVEA sa však zaviazala starať sa o rodiny ešte omnoho viac a to tak, že podporuje rodinu a rodinné hodnoty a tým i prostredie, ktoré je nenahraditeľné pri vytváraní spoločenskej zodpovednosti a pocitu spolunáležitosti. Rodinné prostredie odráža stav spoločnosti, podpora týchto hodnôt preto posilňuje nielen jednotlivca, miestnu komunitu, ale i spoločnosť ako celok.

NIVEA sa zameriava na témy týkajúce sa rodiny po celom svete, a to s pomocou lokálnych partnerov i aktívneho zapojenia samotných zamestnancov.

NIVEA v Slovenskej republike realizuje vlastný vzdelávací projekt pre deti predškolského veku a podporuje vybrané projekty, ktoré pomáhajú rodinám.


MEDVEDÍK NIVEA

Podporujeme predškolské vzdelávanie

Medvidek NIVEA

ZOZNÁMTE SA S MEDVEDÍKOM NIVEA...

Už od roku 2002 sa deti vo viac než 100 a od roku 2017 vo viac než 200 materských školách s milým kamarátom a pomocníkom. Medvedík NIVEA pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou z rôznych sociálnych skupín. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.


CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

PODPORUJEME PRAVIDELNÉ PREDČÍTANIE DEŤOM

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

NIVEA podporuje občianske združenie CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM, ktorej poslaním je prostredníctvom spoločného čítania budovať pevné väzby v rodine. Pravidelné predčítanie deťom má totiž obrovský význam pre rozvoj ich emočného zdravia. Predčítanie zároveň rozvíja predstavivosť, učí mysleniu a utvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom.

 
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM preto realizuje dlhodobú kampaň s mottom: „Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!“ zameranú práve na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí a mládeže.

Celé Slovensko číta deťom


ZAMESTNANCI POMÁHAJÚ

Ponúkame vlastnú pomocnú ruku

Ďalším krokom v naplňovaní záväzku podporovať rodiny v rámci programu „NIVEA sa stará o rodinu“ je i celosvetová zamestnanecká iniciatíva spoločnosti Beiersdorf. Jej cieľom je dať zamestnancom príležitosť na chvíľu zabudnúť na každodennú prácu a aktívne sa podieľať na podpore lokálnych rodín. Kladieme tak i dôraz na prepojenie firemného a individuálneho darcovstva.

 

Na jar sme v rámci upratovania šatníka zorganizovali dobročinnú zbierku dámskeho a detského oblečenia, ktoré sme pomocou WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. odovzdali do bazáru pre ich klientky – mamičky, často samoživiteľky, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

 


 


2016

Opäť sme usporiadali niekoľko rôznych aktivít. V prvom rade išlo o zbierku detských knižiek, ktoré boli v spolupráci s občianskym združením CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM venované do detských domovov v Tŕní a Hriňovej a detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Zapojili sa i súťažiaci z online súťaže a NIVEA potom venovaný počet knižiek ešte navyše zdvojnásobila. Celkom sme tak deťom venovali 208 knižiek.

Pred Vianocami sme ešte potešili rodiny z občianskeho združenia Úsmev ako dar. Počas celofiremného teambuldingu sme vyrábali darčekové škatuľky, ktoré sme im venovali ako prekvapenie na ich vianočnej besiedke.

 

2015

V priebehu roka zorganizovali zamestnanci hneď niekoľko aktivít, prostredníctvom ktorých sa mohli aktívne podieľať na podpore projektov, ktoré pomáhajú rodinám a ktorým zase pomáha NIVEA. 

Išlo o zbierku detských knižiek, ktorá bola v spolupráci s občianskym združením CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM venovaná Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene; ďalej potom o dobročinnú zbierku dámskeho a detského oblečenia, ktoré bolo pomocou všeobecne prospešnej spoločnosti Women for Women odovzdané do bazáru pre mamičky, ktoré sa ocitli v ťaživej životnej situácii. 

V predvianočnom čase zamestnanci rovnako ako v predchádzajúcom roku zavítali do materskej školy zapojenej do vzdelávacieho programu Medvedík NIVEA, tentokrát však za účelom hlasného predčítania deťom. Pod záštitou kampane CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM tak pokračovali v šírení myšlienky pravidelného čítania deťom, ktoré nielenže má pozitívny vplyv na vývoj osobnosti dieťaťa, ale zároveň pomáha utužovať väzby v rodine. Predškoláci si na pamiatku z besiedky odniesli knižky a školské batôžky.

2014

V predvianočnom období navštívili zamestnanci slovenskej pobočky materskú školu zapojenú do vzdelávacieho programu Medvedík NIVEA a mohli sa tak na vlastné oči presvedčiť, ako deti pracujú s edukačnými materiálmi, ktoré firma škôlkam dodáva. Usporiadali deťom vianočnú besiedku, ktorej cieľom bolo aktívne sa podieľať na integrácii detí predškolského veku v spoločnosti, resp. v skupine nových „dospelákov“, a odmeniť ich za celoročnú prácu s materiálmi od Medvedíka NIVEA. 

Počas tejto adventnej tvorivej dielne spoločne s deťmi vyrábali vianočné ozdoby, spievali koledy, zdobili stromček a na záver im odovzdali darčeky, ktoré si deti priali.

Okrem toho zamestnanci rovnako ako v predchádzajúcom roku zorganizovali charitatívnu zbierku pre deti z detského domova v Pečeňadoch.

2013

2013

Prvý raz v roku 2013 zamestnanci v rámci NIVEA Family Days usporiadali charitatívnu zbierku hračiek, detských kníh, sladkostí a podobných malých radostí, ktoré boli následne darované deťom z detského domova v Pečeňadoch.

2017

V septembri sme sa zapojili do medzinárodného programu firemného dobrovoľníctva „Engage Days“, ktorý usporadúva nezisková organizácia Biznis pre spoločnosť, a vydali sme sa priložiť ruku k dielu do Psychiatrickej nemocnice v Pezinku. Vybavení maliarskym štetcom, farbou a dobrou náladou v každom počasí sme pomohli natrieť plot okolo areálu nemocnice. Odmenou nám bolo občerstvenie a poďakovanie od milého personálu.