Svet sa točí okolo našej pokožky

Starať sa o pokožku znamená aj starať o svet okolo nás. Pretože všetko, čo má vplyv na našu planétu, sa skôr alebo neskôr odrazí na našom zdraví i našej pokožke. A preto rovnako ako NIVEA rešpektuje prirodzenú rovnováhu ľudského organizmu a ľudskej pokožky, rešpektuje tiež prírodu a jej harmóniu. Práve s tým súvisí náš záväzok udržateľnosti a naša snaha sa v tejto oblasti neustále zlepšovať

Snažíme sa využívať čo najviac surovín z obnoviteľných zdrojov. Nie vždy je ale prírodný zdroj ten najudržateľnejší, a teda najvhodnejší. Preto ho občas nahrádzame syntetickými zdrojmi, ak je to k prírode šetrnejšie.

Obmedziť, znovu použiť, recyklovať. Taká je naša filozofia balenia. Chceme minimalizovať množstvo jednorazových obalov, preto neustále vylepšujeme výrobné metódy a obaly, ktoré sú nielen znovu použiteľné, ale aj šetria emisie, suroviny a energiu.

Pozorne dohliadame na to, aby sa s každým, kto sa podieľa na tvorbe NIVEA produktov, zaobchádzalo tak, ako má: s láskou, rešpektom a starostlivosťou.

Sledujte našu cestu, keď sa snažíme čo najstarostlivejšie načúvať našej pokožke i planéte. To preto, aby sme vytvorili starostlivosť o pleť, ktorá bude v harmónii s vami, ale aj s prírodou.


Naše zdroje

UDRŽATEĽNOSŤ OD PRVÉHO MOMENTU

Aby vznikli dobré veci, sú potrebné dobré zdroje. Preto značka NIVEA dbá na to, aby všetky používané suroviny pochádzali z udržateľných zdrojov, ak je to možné. Naše výskumné tímy každý deň hľadajú nové alternatívne zdroje a suroviny, ktoré znižujú dopad výroby na životné prostredie. 

ZDROJE SI STAROSTLIVO VYBERÁME

Hoci máme štandardy nastavené vysoko, drvivá väčšina našich dodávateľov ich spĺňa a my im k tomu aj aktívne pomáhame. Všetky naše sociálne a environmentálne požiadavky máme navyše prehľadne uvedené v kódexe správania dodávateľov.

Zapojili sme sa do boja proti odlesňovaniu. Prečo? Pretože chceme chrániť biologickú rozmanitosť našej planéty aj našu klímu. Vedeli ste, že odlesňovanie je jedným z najväčších vinníkov toho, že sa mení klíma? Bez lesov tiež stratí veľa zvierat svoj domov a Zem postupne príde o svoje „zelené pľúca“. V rámci nášho boja proti odlesňovaniu preto pri výrobe obalov používame papier certifikovaný organizáciou Forest Stewardship Council (FSC) a do roku 2020 plánujeme používať výhradne FSC certifikovaný alebo recyklovaný papier. A žiadny iný.
Papierové krabičky denného a nočného krému NIVEA Naturally Good sú 100 % recyklovateľné a vyrobené z certifikovaného papiera FSC.

Všetky naše aktivity v tejto oblasti navyše aktívne propagujeme. Aby všetci ľudia na planéte vedeli, že naša Zem je rovnako citlivá a jemná ako naša pokožka.

UDRŽATEĽNÉ ZDROJE PALMOVÉHO OLEJA

Deriváty palmového oleja sa používajú takmer pri 70 % kozmetických výrobkov. Stretnete sa s ním aj u niekoľkých produktov NIVEA. Najčastejšie úskalie, ktoré sa s palmovým olejom spája, je výrub dažďových pralesov. Ľudia rúbu lesy, aby vznikol ďalší priestor pre pestovanie olejnatých paliem. My však veríme, že palmový olej možno získavať aj udržateľným spôsobom bez toho, aby kvôli nemu museli byť vyrúbané pralesy. Ľudia sa nás tiež často pýtajú, či nie je možné nahradiť palmový olej iným rastlinným olejom. Bohužiaľ, alternatíva k palmovému oleju by bola menej udržateľná. Na pestovanie surovín pre akýkoľvek iný druh oleja by totiž bolo potrebných oveľa viac pôdy.

Preto sa zameriavame na používanie iba udržateľného palmového oleja, a to v celom našom dodávateľskom reťazci. Spoločnosť Beiersdorf je navyše súčasťou aktivity Round Table on Sustainable Palm Oil (RSOP) a organizácie Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP).

Na základe nášho medzinárodného plánu „Palm Sustainability Roadmap“ sme sa rozhodli pre získavanie palmového oleja iba od certifikovaných dodávateľov. S tým sa spája naša podpora rozšírenia certifikačných kritérií FONAP pre udržateľnejší palmový olej. Medzi tieto kritériá patrí napríkladzníženie emisií skleníkových plynov či zákaz palmových plantáží na rašeliniskách.

A čo je naším cieľom? Do roku 2020 chce spoločnosť Beiersdorf získavať všetok palmový olej len z udržateľných zdrojov. Do roku 2018 sa nám podarilo pokryť 63 % z celkového množstva spotrebovaného palmového oleja a veríme, že náš cieľ sa nám podarí splniť!

V roku 2018 sme sa prvýkrát zúčastnili programu Carbon Disclosure Project a získali v ňom hodnotenie A. A to predovšetkým za našu snahu bojovať proti odlesňovaniu dažďových pralesov.

VYBERÁME NAJUDRŽATEĽNEJŠIE ZDROJE

Či už ide o obnoviteľné, prírodné alebo syntetické suroviny: Pre značku NIVEA bude vždy na prvom mieste pri ich získavaní bezpečnosť, kvalita a udržateľnosť.

NIVEA často dáva prednosť prírodným a prirodzene získaným ingredienciám, ktoré podporujú prirodzenú funkciu pokožky. Jedným z dôvodov je aj to, že sú tieto zdroje obnoviteľné a veľké množstvo z používaných surovín je schopné samo regenerovať – napríklad slnečnicový vosk alebo repkový olej, ktoré sa používajú pri výrobe balzamu na pery, pochádzajú z polí, ktoré každý rok kvitnú.

Niekedy však môže byť pre našu planétu aj pokožku lepšie siahnuť po syntetickom materiáli. Tieto ingrediencie často bývajú čistejšej aj konzistentnejšej kvality. Navyše pri vytvorení látky v laboratóriu nezaberáte pole pestovaním surovín za kozmetickým účelom. Namiesto toho ho môžete využiť na pestovanie potravín.

Ešte sa dozviete: Značka NIVEA ingrediencie vyberá veľmi starostlivo – zdravie a bezpečnosť pokožky je pre nás vždy na prvom mieste.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI PRÍRODNÝMI INGREDIENCIAMI A INGREDIENCIAMI PRÍRODNÉHO PÔVODU?

Prírodné ingrediencie, ako napríklad esenciálne oleje, sa vyrábajú priamo z prírodných surovín a získavajú sa pomocou fyzikálnych procesov (napríklad destiláciou) alebo pomocou iných postupov prípravy vrátane tých tradičných (napr. extrakcia pomocou rozpúšťadiel), a to bez úmyselnej chemickej modifikácie.


Oproti tomu ingrediencie prírodného pôvodu, ako je napríklad kokosový olej, sú ešte pred tým, než sa dostanú do našich zložení, spracované – napr. mastný alkohol. A najčastejšie sa získavajú pomocou chemických či biologických procesov.


SPRÁVNOU CESTOU VZNIKAJÚ SPRÁVNE VECI

Pre vašu pokožku chceme len to najlepšie, preto investujeme veľa času do vývoja receptúr, ktoré pokožku ošetrujú a sú pre ňu šetrné a bezpečné. Tiež však dbáme na to, aby boli šetrné nielen k pokožke, ale aj k našej planéte.

Náš záväzok chrániť našu planétu sa samozrejme vzťahuje aj na samotnú výrobu produktov. Preto sa snažíme znižovať stopu CO2, šetríme energiu, zabezpečujeme vhodné pracovné podmienky pre všetkých, ktorí sa podieľajú na výrobe NIVEA produktov.

Tvorba NIVEA produktov je niečo, čo spája tisíce ľudí po celom svete. Preto nám veľmi záleží na tom, aby všetci dostávali dobré podmienky a slušné správanie. Na základe toho sme vytvorili vlastný Kódex správania pre dodávateľov, ktorý stanovuje vysoké štandardy nielen pre dodávateľov, ale aj pre subdodávateľov. Zaviazali sme sa k ochrane ľudských práv. Netolerujeme nútenú ani detskú prácu, korupciu alebo diskrimináciu v našich prevádzkach ani v dodávateľskom reťazci. U nás veríme, že spoločný cieľ pomôcť našej planéte je výborná príležitosť na vytvorenie pozitívne naladeného kolektívu.

NAŠE ZÁVÄZKY V SPOTREBE ENERGIE

Okrem iného sme sa zaviazali aj k zníženiu emisií CO2. Do roku 2025 chceme znížiť naše emisie CO2, ktoré súvisia s energiou, o 70 % oproti roku 2014. A to platí pre každý náš produkt! Začali sme revíziou energetickej infraštruktúry vo všetkých našich výrobných zariadeniach, ktoré stále používajú energiu z konvenčných zdrojov. Na konci roka 2018 sa nám podarilo tieto emisie znížiť o 59 %! Všetky zariadenia, u ktorých to bolo možné, sme premenili na obnoviteľné zdroje energie, a to vrátane výrobných centier v Nemecku a Španielsku. Do roku 2020 plánujeme používať energiu z obnoviteľných zdrojov vo všetkých našich výrobných centrách, čo povedie k značnému zníženiu emisií a skleníkových plynov.


Obmedzenie odpadu

ODPAD JE ZDROJ!

NIVEA si na chrbát naložila veľké bremeno, keď sa zaviazala k heslu „Už žiadny odpad neskončí na skládke!“. ALE... nám sa ho skutočne darí takmer na 100 % napĺňať! Žiadna zo zavedených výrobných prevádzok neprodukuje odpad, ktorý končí na skládke. Všetok odpad sa buď recykluje, alebo sa spaľuje za účelom výroby tepla a elektriny. Všetok náš odpad sa teda premení na nový materiál alebo sa stane zdrojom energie.

ZNÍŽENIE ODPADU ŠETRÍ ZDROJE

(Ne)ukladanie odpadu na skládky je len malá časť toho, čo pre životné prostredie znamená zníženie množstva odpadu. Neustále pracujeme aj na ďalšom zlepšovaní našich výrobných procesov. A robíme maximum pre minimalizáciu odpadu a materiálu. Príkladom môže byť naša ikonická plechovka NIVEA. Predtým sme na jej výrobu používali veľké obdĺžnikové hliníkové plechy, z ktorých sme odrezali plechové strany, vršok a dno. Koncom roka 2017 sme však náš výrobný proces zmenili a prešli sme na vopred narezané hliníkové diely. Vďaka tomu ušetríme 54 gramov hliníkového odpadu na jeden list, teda 14 ton hliníka ročne. Menej spotrebovaného materiálu znamená tiež menej odpadu na recykláciu a menej paliva na prepravu.


Balenie

FILOZOFIA UDRŽATEĽNÉHO BALENIA

Balenie je to prvé, čo spotrebiteľ vidí, keď si kupuje náš produkt. Už v roku 2009 sme začali zaraďovať ekologické obaly. Tie udržujú NIVEA výrobky v bezpečí, avšak nevzniká z nich žiadny odpad, pretože sa dajú recyklovať.

MENEJ JE VIAC

Použitím menšieho množstva materiálu na naše obaly šetríme cenné zdroje a predchádzame plytvaniu. Napríklad naše krémy na ruky: Keď sme v roku 2016 prešli na odľahčené viečka, ušetrili sme v prvom roku približne 50 ton polypropylénu. Už v roku 2013 sme uviedli na trh špeciálne obaly, ktoré nájdete napríklad pri tekutých mydlách. Naplnením vášho tekutého mydla z tohto obalu namiesto nákupu originálnej fľaše ušetríte až 75 % odpadu!

RECYKLÁCIA: NEKONEČNÝ KOLOBEH

Hovorí vám niečo pojem obehová ekonomika? Práve o tú sa totiž značka NIVEA snaží tým, že využívame recyklované a recyklovateľné materiály. Vďaka tomu prispievame k cieľu spoločnosti Beiersdorf: Dosiahnuť podiel 25 % recyklovaného materiálu v plastových obaloch do roku 2025 v rámci celej Európy. V rámci tohto cieľa sa usilujeme o 100 % recyklovateľné, kompostovateľné či znovu použiteľné obaly NIVEA do roku 2025!


Po použití

REŠPEKTUJEME OCEÁNY

Záleží nám na tom, aby naše výrobky mali čo najmenší dopad na životné prostredie. V roku 2013 sme sa rozhodli, že sa budeme postupne zbavovať mikročastíc, ktoré sa vyrábajú z polyetylénu. A o dva roky neskôr? Všetky naše zloženia sú bez mikročastíc. Ale my tým nekončíme. Naším cieľom je, aby všetky sprchovacie gély a šampóny NIVEA boli do roku 2020 bez mikroplastov, a to podľa definície Programu OSN pre životné prostredie. Aby sme to čo najskôr dosiahli, eliminovali sme zo sprchovacích gélov a šampónov polyméry, ktoré fungovali ako kalivá.

A čo je ďalšie v poradí? Do roku 2020 plánujeme odstrániť všetok nylon, ktorý je obsiahnutý napríklad v krémoch.

Oxybenzon ani etylhexyl metoxycinamát v našich opaľovacích krémoch nenájdete. Tieto chemické látky sú podozrievané z vážneho vplyvu na koralové útesy, a preto sa im značka NIVEA vyhýba. Naša slnečná kozmetika je zároveň v súlade s havajským zákonom prijatým v roku 2018, ktorý stanovuje zákaz používania týchto látok vo výrobkoch proti slnečnému žiareniu.

MIKROPLASTY

Diskusia na tému mikroplasty je veľmi ošemetná, pretože dodnes neexistuje presná definícia pojmu „mikroplast“. Avšak najčastejšie mikroplasty chápeme akopevné a vo vode nerozpustné plastové častice, ktoré merajú 5 milimetrov alebo menej a nie sú biologicky rozložiteľné. Spoločnosť Beiersdorf sa riadi definíciou UNEP: Programu OSN pre životné prostredie, a spoliehame na vedecky podložené informácie.

Vedeli ste, že syntetické textílie patria medzi hlavné zdroje mikroplastov v našich oceánoch? Oproti tomu výrobky pre starostlivosť o telo tvoria iba 2 % tohto odpadu. Aj napriek tomu sa NIVEA a Beiersdorf rozhodli, že je potrebné radikálne znížiť množstvo mikroplastov vo všetkých produktoch, a tak postupne nahradili mikročastice bezpečnými alternatívami, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

V minulosti sme mikročastice využívali vcelku hojne, našli by ste ich napríklad v sprchovacích géloch či peelingu. Avšak v roku 2013 sme si povedali dosť, a rozhodli sme sa, že polyetylénové čiastočky nahradíme ekologickými alternatívami. A tak sme aj urobili. Od roku 2015 žiadny z našich produktov neobsahuje mikročastice. Namiesto nich používame celulózu, oxid kremičitý a ricínový vosk. Celulóza je biologicky rozložiteľný materiál, ktorý sa prirodzene vyskytuje v rastlinných vláknach. Oxid kremičitý je svojím zložením podobný kremennému piesku a ricínový vosk je prírodná, biologicky rozložiteľná surovina so štruktúrou podobnou vosku.

Elimináciou to však neskončilo. My totiž intenzívne pracujeme na úplnom nahradení mikroplastov, ktoré používame na to, aby naše produkty boli nepriehľadné.

A aký je náš cieľ? Zmeniť zloženie všetkých našich sprchovacích gélov tak, aby v roku 2020 neobsahovali žiadne mikročastice. Súčasne nahradíme nylonové prísady, ktoré používame na zlepšenie textúry bezoplachových výrobkov, medzi ktoré patria napríklad krémy. Produkty bez mikroplastov sú pre nás hlavnou prioritou a my sľubujeme, že tento cieľ dosiahneme!

SYNTETICKÉ POLYMÉRY

Vedeli ste, že kozmetické prípravky a výrobky ošetrujúce telo môžu obsahovať syntetické polyméry, ktoré sú často označované aj ako „tekuté plasty“? O týchto polyméroch sa v niektorých krajinách začalo hovoriť ako o mikroplastoch, v mnohých veciach sa však od mikroplastov líšia. Podľa najnovších výskumov, ktoré sa vykonávali napríklad programom OSN pre životné prostredie, nie sú tieto polyméry súčasťou problému znečisťovania vody plastami. My však budeme naďalej podporovať výskum vplyvu polymérov na životné prostredie a radšej budeme používať skôr biopolyméry, ktoré majú rovnaké účinky a je u nich potvrdené, že nemajú negatívny dopad na našu planétu.