Úprimnosť a transparentnosť

Predstava, že naše produkty ovplyvňujú každý deň životy ľudí po celom svete, nás poháňa k tým najlepším výkonom. Práve táto zodpovednosť je jadrom našich hodnôt a všetkého, čo robíme.

Naše hodnoty sa odrážajú nielen v našom kódexe správania, ale aj v environmentálnych a sociálnych záväzkoch alebo napríklad v našom prístupe k testovaniu na zvieratách. Neustále pracujeme na vývoji lepších a udržateľnejších ingrediencií a snažíme sa preniesť naše zásady aj do spoločných projektov s našimi partnermi.

Podelíme sa s vami o podrobné informácie o NIVEA výrobkoch i firemných hodnotách. Nakuknite pod pokrievku značky, ktorej dôverujú ľudia po celom svete!

NIVEA ošetruje

Ľudia po celom svete dôverujú produktom NIVEA a my sa snažíme robiť všetko pre to, aby sme si túto dôveru zaslúžili. Naším hlavným poslaním je starať sa o zdravie a bezpečnosť vašej pokožky, preto každá látka, ktorú pri výrobe používame, musí spĺňať bezpečnostné kritériá. Cieľom značky NIVEA jedosiahnuť zlepšenie prirodzených funkcií pokožky za použitia čo najmenšieho počtu ingrediencií.

NIVEA sa nestará len o dobro vašej pokožky, ale aj o prírodu. Sme jedna z najdlhšie existujúcich značiek a neustále hľadáme lepšie a udržateľnejšie spôsoby výroby. Žiadne naše prípravky nie sú testované na zvieratách. Tieto testy sú v EÚ zakázané už od roku 2004 (od roku 2013 je zakázané testovať na zvieratách aj akúkoľvek z ingrediencií) a spoločnosť Beiersdorf sa im dlhodobo vyhýba po celom svete. Viac ako 35 rokov sa angažujeme vo vývoji alternatívnych metód testovania, ktoré sa radia do zoznamu našich hodnôt.

NIVEA nie je len značka. Sme to my všetci, ktorí sa snažíme o vytvorenie tej najlepšej starostlivosti o pokožku. Každý z nás sa nejakým spôsobom zapája do starostlivosti o našu planétu, či už ide o triedenie odpadu, dobrovoľníctvo alebo napríklad sadenie stromčekov. Pre cestu do práce volíme radšej bicykel ako auto a služobným cestám sa snažíme vyhýbať, radšej si zavoláme alebo usporiadame hromadnú videokonferenciu. Krôčik po krôčiku zmenšujeme našu ekologickú stopu!


NAŠE ZÁVÄZKY VOČI TESTOVANIU NA ZVIERATÁCH

NIVEA rešpektuje prírodu – od prirodzených funkcií pokožky až po všetky stvorenia na našej planéte.

Už mnoho rokov investujeme do vývoja alternatívnych metód testovania, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli overiť znášanlivosť a účinnosť NIVEA produktov. Aktívne sa usilujeme o zavedenie alternatívnych testovacích metód po celom svete.

NIVEA, ako líder vo vývoji kozmetiky, úzko spolupracuje s viac ako 50 partnermi po celom svete a investuje do vývoja alternatívnych testovacích metód, pri ktorých nedochádza k žiadnej krutosti. Za posledných 35 rokov bol v tomto vývoji dosiahnutý veľký pokrok, niektoré metódy dokonca získali medzinárodné prijatie zo strany OECD.

V celosvetovom meradle sa usiluje NIVEA o prijatie alternatívnych testovacích metód po celom svete. Avšak v niektorých krajinách, medzi ktoré patrí napríklad aj Čína, je testovanie kozmetických prípravkov na zvieratách stále podporované. Naším cieľom je presvedčiť čínske úrady o tom, že testovanie na zvieratách je zbytočné a môže byť nahradené alternatívami bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť spotrebiteľa.


Kódex správania

PODPORA NAŠICH HODNÔT

Ako globálna značka spolupracuje NIVEA s miestnymi dodávateľmi po celom svete. Nie vždy je ľahké udržať výrobu v súlade s našimi hodnotami, preto sme vytvorili Kódex správania, ktorý slúži ako návod pre všetkých našich dodávateľov. Na základe Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a usmernení OECD pre nadnárodné podniky stanovuje náš Kódex správania etické a udržateľné štandardy pre našich dodávateľov

Ešte než uzavrieme spoluprácu s akýmkoľvek dodávateľom, musí sa zaviazať k dodržiavaniu nášho Kódexu správania. Jeho dodržiavanie potom pravidelne kontrolujeme. Zároveň dodávateľom poskytujeme platformy, na ktorých môžu spoločne zdieľať osvedčené postupy a rady, ktoré im napomáhajú k lepšej kvalite práce.