Číslo výrobku, číslo šarže

Kde nájdem číslo výrobku alebo číslo šarže na výrobku?

Aby sme na vašu reklamáciu mohli odpovedať čo najskôr, uveďte, prosím, čo najviac informácií o reklamovanom výrobku/výrobkoch. 

Ako vyzerá číslo výrobku a kde ho nájdem?  
Číslo výrobku je 5-miestne číslo po skratke Art., Art.-Nr. nebo Art.-No. a nájdete ho väčšinou pri čiarovom kóde.

Ako vyzerá číslo šarže a kde ho nájdem? 
Číslo šarže je 8-miestne číslo, ktoré môže byť v niektorých prípadoch doplnené dvoma ďalšími písmenami (napr.  63450108 CZ). Je umiestené na nasledujúcich miestach: