Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ!

Pre značku NIVEA nie je dôležitá len starostlivosť o Vašu pokožku a jej ochrana. Veľkú váhu prikladáme aj ochrane Vašich osobných údajov. Rešpektujeme preto Vaše súkromie a boli by sme radi, aby ste nám v tomto smere mohli dôverovať, pokiaľ ide o ochranu Vašich osobných údajov, rovnako ako keď ide o starostlivosť o pokožku. Vždy Vás transparentným spôsobom informujeme o tom, na čo Vaše osobné údaje potrebujeme a či a ako dlho ich budeme uchovávať.

Obsah

Politika ochrany súkromia
1.Všeobecné informácie
1.1. Spracúvanie osobných údajov
1.2. Prevádzkovateľ
1.3. Práva dotknutých osôb
1.4. Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru


2.Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov počas návštevy webovej stránky
2.1 Cookies
2.1.1 Technické cookies (typ A)
2.1.2 Funkčné a výkonové cookies (typ B)
2.1.3 Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)
2.1.4 Spravovanie a zmazanie všetkých cookies
2.2 Webová analytika
2.2.1 Google Analytics
2.3 Sociálne pluginy
2.4 Sociálne login
2.5 YouTube-Videa
2.6 Online reklama
2.6.1 Google Ads
2.6.2 Inzertné funkcie Google Analytics
2.6.3 Facebook Custom Audiences / vlastné publikum (webovej stránky) Facebooku („Facebook Pixe“)
2.6.4 Zoznam Remarketing
2.6.5 Adform
2.6.6 Kde nakúpiť (Swaven)
2.6.7 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio/Krux)
2.7 Google Tag Manager
2.8 Captchas
2.9 Chatbot (loyjoy)

3. Ďalšie ponúkané služby (online a offline), účely spracúvania
3.1 Kontakty
3.2 Newsletter
3.3 Marketingové akcie, súťažné prieskumy a testovanie, súťaže
3.4 Vernostný program NIVEA klub
3.5 Kontaktovanie prostredníctvom telefonickej linky pre otázky
3.6 Použitie fotografií z akcií
3.7 Oprávnený záujem na ochrane práv
3.8 Prieskumy
3.9 NIVEA SKiN GUiDE

4. Námietky / odvolanie súhlasu alebo uplatnenie iných práv

5. Záverečné informácie


Účelom tejto politiky ochrany súkromia (ďalej len ako „politika“) je poskytnúť Vám informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri využívaní našej webovej stránky a využívania súvisiacich služieb.

Webovou stránkou sa rozumie stránka www.nivea.sk, ktorej prevádzkovateľ je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „my“ alebo „Beiersdorf“).

1.1. Spracúvanie osobných údajov

Osobnými údajmi v zmysle článku 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa a pod.

Spracúvanie prebieha automaticky a čiastočne manuálne. Uchovávanie osobných údajov je elektronické. Pokiaľ je to potrebné, využíva Beiersdorf k spracúvaniu tejto kategórie sprostredkovateľov:

 • Prepravné spoločnosti
 • Marketingové spoločnosti
 • Účtovnícke spoločnosti
 • Audítorské spoločnosti
 • Spoločnosti poskytujúce právne služby
 • Spoločnosti zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním
 • Spoločnosti poskytujúce IT služby
 • Spoločnosti zaoberajúce sa internetovým marketingom
 • Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom, predajom a servisom lekárskych systémov
 • Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov
 • Spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácii

Spoločnosti poskytujúce software licencie pre online komunikáciu

1.2. Prevádzkovateľ

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť Beiersdorf Slovakia, s.r.o., IČO: 31 380 824, so sídlom Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava, info(at)nivea.sk (viď imprint)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

- Telefónne číslo: + 421 650 111 220

- Elektronická adresa: info(at)nivea.sk

- Adresa: Einpark Office, Einsteinova 33/3998, 851 01 Bratislava 

1.3. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt dotknutý spracúvaním osobných údajov (dotknutá osoba) máte vo vzťahu ku svojim osobným údajom nasledujúce práva podľa článku 15 a nasl. GDPR:

 • právo na prístup;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na obmedzenie spracúvania;
 • právo na prenosnosť údajov ; a
 • právo vzniesť námietky.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov. Viac o právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v článku 4 tejto politiky.

V niektorých prípadoch Vás pre uplatnenie Vášho práva môžeme požiadať o identifikáciu, resp. preukázanie, že sa jedná o Vás. Viac informácií o spracovaní Vašich údajov, ktoré prebieha, v prípade ak sa na nás obrátite, nájdete v odseku 3.1 tejto politiky.

1.4. Odovzdanie osobných údajov orgánom dozoru

V prípade, že to vyžaduje právna povinnosť môžu byť odovzdané osobné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR


Počas návštevy a používania našej webovej stránky len pre informačné účely, t.j. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať len tie osobné údaje, ktoré Váš prehliadač odovzdá nášmu serveru a ktoré sú pre nás technicky potrebné, aby sme Vám mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť stabilitu a bezpečnosť.

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam ku spracúvaniu a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným dodávateľom (napr. hosting, systém riadenia obsahu) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby zobrazenia webovej stránky a nastavenia jej obsahu). Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí.

Výmaz súborov o pripojení sa k webovej stránke prebieha po siedmych dňoch. 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.1 Cookies

Okrem vyššie uvedených osobných údajov sú na Vašom počítači počas Vašej návštevy našej webovej stránky ukladané dáta, cookies alebo iné technológie ako pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na Vašom zariadení pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie uložené v cookies následne odovzdané buď našej webovej stránke (ďalej len „vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria (ďalej len „externé cookies“).

Prostredníctvom uložených a vrátených informácii príslušná webová stránka pozná, že ste ju už skôr otvorili a navštívili prostredníctvom prehliadača, ktorý na tomto zariadení používate. Tieto informácie využívame, aby sme boli schopní danú webovú stránku optimálnym spôsobom vytvoriť a zobraziť, v súlade s Vašimi preferenciami. V tomto smere je na Vašom zariadení identifikovaný iba samotný súbor cookie. Nad rámec vyššie uvedeného budú osobné údaje ukladané iba s Vašim výslovným súhlasom alebo ak to bude nevyhnutne nutné, aby ste mohli využívať službu, ktorá je Vám v tejto súvislosti ponúknutá a ktorá je Vami využívaná.

Táto webová stránka využíva nasledujúce typy cookies, ktorých rozsah a funkčnosť sú vysvetlené nižšie:

 • technické cookies (typ A);
 • funkčné a výkonové cookies (typ B);
 • cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C).

Viac informácii o nastavených a používaných typoch cookies nájdete v popise nástrojov implementovaných na našich webových stránkach v tejto politike o ochrane súkromia.

2.1.1 Technické cookies (typ A)

Technické cookies garantujú funkcie, bez ktorých nemôžete naše webové stránky používať zamýšľaným spôsobom. Tieto cookies sú používané výlučne nami, a predstavujú teda vlastné cookies. To znamená, že všetky informácie uložené v týchto cookies budú vrátené na našu webovú stránku.

Technické cookies slúžia napríklad k zaisteniu toho, že Vy ako registrovaný používateľ zostanete prihlásený po celú dobú, kým budete otvárať rôzne podstránky našej webovej stránky, a nebudete tak musieť opakovane zadávať svoje prihlasovacie údaje, akonáhle otvoríte novú stránku.

Používanie technických cookies na našej webovej stránke je možné bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nemôžu byť technické cookies individuálne zapnuté ani vypnuté. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek (viď nižšie)

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

2.1.2 Funkčné a výkonové cookies (typ B)

Funkčné cookies umožňujú našej webovej stránke, aby uchovávala už poskytnuté informácie (napríklad zaregistrované prihlasovacie meno alebo výber jazyka) a ponúkala Vám vylepšené a viac personalizované funkcie vychádzajúce z týchto informácii. Tieto cookies zhromažďujú a ukladajú len pseudonymizované informácie, takže nemôžu sledovať Váš pohyb na iných webových stránkach.

Výkonové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako sú naše webové stránky používané, za účelom zvýšenia ich príťažlivosti, obsahu a funkčnosti. Tieto cookies nám napríklad umožňujú určiť, či a ktoré podstránky našej webovej stránky sú užívateľmi navštevované, ako aj to, aký obsah používateľa predovšetkým zaujíma. Zaznamenávame najmä počet návštev určitej stránky, počet otvorených podstránok, dobu strávenú na našej webovej stránke, poradie navštívených stránok, ktoré hľadané výrazy Vás k nám priviedli, krajinu, región, prípadne mesto, odkiaľ sa prístup uskutočňuje, a pomer mobilných zariadení, z ktorých sa realizuje prístup na naše webové stránky. Sledujeme takisto pohyb, kliky a rolovanie pomocou počítačové myši, aby sme zistili, ktoré oblasti našej webovej stránky používateľa predovšetkým zaujímajú. Výsledkom je, že môžeme obsah našej webovej stránky konkrétnejšie prispôsobiť potrebám našich používateľov a optimalizovať našu ponuku. IP adresa Vášho počítače odovzdaná z technických dôvodov je automaticky anonymizovaná a neumožňuje nám uskutočniť žiadne závery ohľadne konkrétneho individuálneho používateľa.

Funkčné a výkonové cookies, ktoré sa taktiež nazývajú „technické“ v zmysle smernice ePrivacy 2002/58 EC, pri ktorých požadovanie súhlasu nie je potrebné.

Vaše nastavenie cookies môžete kedykoľvek upraviť tu (aktivovať/deaktivovať).

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.1.3 Cookies založené na súhlase (napr. marketing) (typ C)

Cookies, ktoré nie sú ani technické (typ A), ani sa nejedná o funkčné alebo výkonové cookies (typ B), budú používané iba s Vašim výslovným súhlasom, napr. marketingové cookies.

Zároveň si vyhradzujeme právo používať informácie, ktoré sme dostali prostredníctvom cookies z anonymnej analýzy používateľského správania návštevníkov našej webovej stránky, aby sme mohli na našich webových stránkach zobrazovať konkrétnu reklamu na určité produkty z našej ponuky. Veríme, že Vy ako používateľ máte z vyššie uvedeného prospech, pretože zobrazujeme reklamu alebo obsah, o ktorých sa domnievame, že zodpovedajú Vašim záujmom na základe Vášho správania – surfovania po našej webovej stránke, takže uvidíte menej náhodne roztrúsené reklamy alebo reklamy určitého obsahu, ktorý Vás prípadne zaujíma menej.

Marketingové cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností (externé cookies) a sú používané k zhromažďovaniu informácii o webových stránkach navštívených používateľom za účelom vytvorenia reklamy orientovanej na cieľovú skupinu pre tohto používateľa.

Proces odmietnutia cookies používaných pre online reklamu (opt out)

Môžete taktiež spravovať skupinu korporátnych cookies používaných pre online reklamu prostredníctvom nástrojov voľby spotrebiteľa, vytvorených v rámci samoregulačných programov v mnohých krajinách, akými sú napríklad v Spojených štátoch amerických pôsobiace https://www.aboutads.info/choices/ alebo v Európskej únii pôsobiace http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba

Svoj súhlas s používaním cookies založených na súhlase (typ C) môžete kedykoľvek individuálne odvolať s účinkami do budúcna, a to zodpovedajúcou úpravou svojho nastavenia cookies

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

2.1.4 Spravovanie a zmazanie všetkých cookies

Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby bolo všeobecne zakázané ukladanie cookies na Vašom zariadení a/alebo aby ste mali zakaždým možnosť sa vyjadriť, či s používaním cookies súhlasíte.

Vezmite prosím na vedomie, že vypnutie cookies môže mať všeobecne za následok funkčné obmedzenie našej webovej stránky.

2.2 Webová analytika

2.2.1 Google Analytics

Účel/Informácie:

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“). Nastavenie Google Analytics bolo nami zmeneé výlučne na meraciu funkciu, pokiaľ nebude udelený separátny súhlas na Ďalšie marketingové/reklamné funkcie.

Google Analytics využíva špecifickú formu súboru cookie, ktorý je uložený na Vašom počítači a umožňuje analýzu toho, akým spôsobom používate našu webovú stránku. Súbory cookies nastavené Google Analytics sú cookies prvej strany, čo znamená, že údaje hodnoty cookies budú odlišné pre každého zákazníka (tzn. tu nie je jednotné identifikačné číslo cookies Google Analytics pre všetky weby)

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky generované týmto súborom cookie sú všeobecne odovzdávané na server Google v USA a tam aj uchovávané

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že Google Analytics bola na tejto webovej stránke rozšírená, aby zahŕňala aj kód „gat._anonymizelp();“ za účelom zaistenia  anonymizovaného nahrávania IP adries (tzv. maskovanie – IP masking). Vzhľadom k anonymizácii IP adries na tejto webovej stránke je Vaša IP adresa spoločnosťou Google na území Európskej únie a na území zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA odovzdávaná úplná IP adresa a až tam skrátená.

Spoločnosť Google tieto informácie využíva v našom zastúpení k analýze toho, ako používate túto webovú stránku, a to pre potreby reportingu o aktivite na webe a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. IP adresa odovzdaná Vašim prehliadačom v súvislosti s Google Analytics nie je zlučovaná s ďalšími dátami Google.

Ukladaniu cookies môžete zabrániť uskutočnením zodpovedajúceho nastavenia s využitím softwaru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v nahrávaní osobných údajov týkajúcich sa Vášho užívania danej webovej stránky, ktoré boli vygenerované predmetným súborom cookie (vrátane Vašej IP adresy), a v spracovaní týchto osobných údajov stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača, ktorý je k dispozícii na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Príjemcovia:

Informácie o tretej osobe: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky poskytovania služby Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk.

Ďalší príjemcovia:

Zhromaždené osobné údaje odovzdávame relevantným interným oddeleniam na spracovanie a iným pobočkám v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným sprostredkovateľom (napr. hosting, poskytovatelia platforiem, podpora a poskytovatelia analytických služieb) v súladu s požadovanými účelmi (zabezpečenie analýzy).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajín mimo Európsky hospodársky priestor). Ako vhodnú ochranu sme pri týchto poskytovateľoch vybrali dohodu na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk

Výmaz/námietky:

Google Analytics môžete deaktivovať prostredníctvom nastavení cookies tu.

Táto webová stránka zároveň využíva Google Analytics pre analýzu toku návštevníkov nezávislou na zariadení, ktorá sa poskytuje prostredníctvom identifikátoru užívateľa. Sledovania Vášho používania naprieč zariadeniami (cross-device tracking) môžete vo svojom účte Google vypnúť v sekcii „Moje údaje“, „Osobné údaje“.

Používané cookies: typ B. Pre viac informácii viď časť Cookie

Životnosť cookies: 12 mesiacov (toto sa vzťahuje len na cookies nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 26 mesiacov.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

2.3 Sociálne pluginy

Na našich webových stránkach sú používané sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnych sietí, najmä tlačidlo „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“ Facebooku, ktorého webovú stránku facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Spoločnosť Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko, zodpovedá za Facebook.com v Európe.

Okrem Facebooku používame pluginy z „Twitter“ (poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a „Pinterest“ (poskytovateľ: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Z dôvodu ochrany osobných údajov sme sa schválne rozhodli nevyužívať na našich webových stránkach priame pluginy sociálnych sietí. Namiesto toho využívame riešenie „Shariff“. S pomocou Shariff si môžeme sami určiť, kedy a či budú osobné údaje odovzdané prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej sieti. Z tohto dôvodu neprebieha v okamihu, keď si našu webovú stránku otvoríte, žiadne automatické odovzdávanie osobných údajov na sociálne siete typu Facebook, Twitter ani Pinterest. Údaje budú odovzdané sociálnym sieťam len v prípade, že aktívne kliknete na tlačidlo príslušnej sociálnej siete. V takomto prípade zaháji Váš prehliadač spájanie na servery príslušnej sociálnej siete. Kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. „Odovzdať“, „Zdieľať“ alebo „Zdieľať s priateľmi“) súhlasíte, že Váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a odovzdá osobné údaje o používaní príslušnému prevádzkovateľovi danej sociálnej siete a naopak. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť povahu a rozsah osobných údajov, ktoré sú následne zhromažďované týmito sociálnymi sieťami.

Poskytovateľ sociálnej siete uchováva osobné údaje, ktoré o Vás zhromaždí, ako profily užívateľov a následne ich využíva pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastavenia vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto vyhodnocovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) pre účely zastúpenia dopytovo spravodlivej reklamy a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo podávať námietky proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom toto právo môžete realizovať tak, že sa obrátite na príslušného poskytovateľa pluginu. Prostredníctvom týchto pluginov Vám ponúkame možnosť interakcie so sociálnym sieťami a inými používateľmi, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku a robiť ju zaujímavejšiu pre Vás ako používateľa.

Osobné údaje sú odovzdané bez ohľadu na to, či máte u poskytovateľa pluginu účet a ste tam prihlásený, alebo nie. Ak ste u poskytovateľa pluginu prihlásený, budú Vaše osobné údaje u nás zhromaždené priradené priamo Vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa pluginu. Pokiaľ kliknete na aktivačné tlačidlo a potom napríklad vytvoríte spojenie so stránkou, bude poskytovateľ pluginu aj túto informáciu uchovávať na Vašom užívateľskom účte a zdieľať ju verejne s Vašimi kontaktmi. Odporúčame Vám, aby ste sa po využití sociálnej siete pravidelne odhlásili, najmä pred aktiváciou tohto tlačidla, keďže sa touto cestou môžete vyhnúť tomuto priradeniu k Vášmu profilu u poskytovateľa pluginu.

Pre viac informácii o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracúvania poskytovateľom pluginu sa prosím zoznámte s vyhláseniami o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov, ktoré sú Vám uvedené nižšie. Títo poskytovatelia Vám taktiež poskytnú ďalšie informácie vo vzťahu k Vaším právam v tomto kontexte a možnostiam nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk.

2.4 Sociálny login

K zaregistrovaniu a prihláseniu na svoj zákaznícky účet môžete taktiež využiť možnosť autentizácie prostredníctvom Vášho existujúceho profilu na niektorých z nasledovných sociálnych sietí: Facebook, Twitter alebo Google, a následne vykonať konečné zaregistrovanie alebo prihlásenie.

Pre tieto účely nájdete na registračnej stránke alebo na prihlasovacej stránke zodpovedajúce symboly príslušných poskytovateľov sociálnych sietí podporovaných našou webovou stránkou. Predtým, ako bude vytvorené spojenie s poskytovateľom, musíte výslovne súhlasiť so spracovaním a odovzdaním nižšie uvedených osobných údajov.

Kliknutím na príslušný symbol sa otvorí nové okno, v ktorom sa musíte prihlásiť s použitím svojich prihlasovacích údajov pre danú sociálnu sieť. Potom, čo ste sa úspešne prihlásili, Vám príslušná sociálna sieť oznámi, ktoré osobné údaje nám budú odovzdané pre autorizáciu ako súčasť procesu registrácie alebo prihlásenia. Pokiaľ ste s týmto dátovým prenosom súhlasili, budú polia, ktoré požadujeme pre registráciu vyplnené odovzdanými osobnými údajmi. Informácie, ktoré požadujeme pre registráciu alebo prihlásenie sú je Vaša e-mailová adresa.

Až po udelení Vášho výslovného súhlasu s použitím odovzdaných a požadovaných osobných údajov budeme Vaše osobné údaje uchovávať a využívať pre účely uvedené v tejto politike o ochrane súkromia. Nad rámec procesu autorizácie nebude vytvorené žiadne spojenie medzi Vašim účtom pre zvolenú registráciu vytvoreným u nás a Vašim účtom na príslušnej sociálnej sieti.

Autorizačný proces pre registráciu a prihlásenie vyžaduje odovzdanie Vašej IP adresy prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov a ďalšie spracovanie týchto osobných údajov príslušným poskytovateľom danej sociálnej siete. Pre viac informácii si prosím prečítajte informáciu o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa:

Spojenie s Facebookom (Facebook Connect)

Ak je na tejto webovej stránke umiestnené takzvané „tlačidlo Spojenie s Facebookom“, môžete sa na našej webovej stránke prihlásiť svojimi používateľskými údajmi z Facebooku. Okrem toho môže Spojenie s Facebookom automaticky zaradiť informácie o Vašich aktivitách na našej webovej stránke do Vášho facebookového profilu. V tomto smere platí, že pokiaľ aktivujete toto tlačidlo, bude Vám umožnené, tak výslovne súhlasiť s prístupom k Vašim používateľským údajom na Facebooku, ako aj zverejniť informácie a aktivity na Vašom facebookovom profile. K používaniu ďalších osobných údajov (napr. kontakt prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy) bude dochádzať len s predchádzajúcim výslovným súhlasom. Vezmite prosím na vedomie, že Facebook dostáva informácie o aplikácii alebo webovej stránke prostredníctvom Spojenia s Facebookom, vrátane toho, čo robíte. Pre potreby personalizácie procesu spojenia môže spoločnosť Facebook v niektorých prípadoch získať obmedzené množstvo informácii pred autorizáciou danej aplikácie alebo webovej stránky.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo, taktiež aj http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, http://www.facebook.com/help/186325668085084 viac informácii o zhromažďovaní údajov: http://www.facebook.com/policy.php

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk

2.5 YouTube-Videá

Súčasťou našej webovej stránky sme urobili aj videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a je ich možné prehrať priamo z našej webovej stránky. Všetky tieto videá sú integrované v „rozšírenom móde ochrany osobných údajov“, čo znamená, že pokiaľ nekliknete na videá, aby ste zahájili ich prehrávanie, nebudú YouTube odovzdané žiadne osobné údaje o Vás ako používateľovi. Až v okamihu, keď videá spustíte, budú osobné údaje uvedené v nasledujúcom odseku odovzdané YouTube. Tento dátový prenos nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť.

Návštevou danej webovej stránky získa YouTube informácie o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho budú odovzdané osobné údaje uvedené v bode 2 tejto politiky o ochrane súkromia, a to nezávisle na tom, či YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo či užívateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásený na Google, budú Vaše informácie priamo priradené k Vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete byť priradený k Vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tohto tlačidla odhlásiť. YouTube uchováva Vaše osobné údaje ako používateľské profily a používa ich pre účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo nastaveniu vzhľadu svojej webovej stránky orientovaného na dopyt. Toto posudzovanie sa odohráva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) pre účely poskytovania reklamy orientovanej na dopyt a za účelom informovania ostatných užívateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť proti vytváraniu týchto používateľských profilov námietky, pričom toto právo môžete vykonať tak, že sa obrátite na YouTube.

Pre viac informácii o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania osobných údajov YouTube sa prosím oboznámte s touto politikou. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk.

2.6 Online reklama

2.6.1 Google Ads (Reklamy Google, predtým Google Adwords)

2.6.1.1. Konverzia Google Ads Conversion (Konverzia reklám Google)

Využívame služby Google Ads, aby sme Vás upozornili na naše atraktívne ponuky, s využitím reklamných materiálov (tzv. Google Ads) na externých webových stránkach. Vo vzťahu k osobným údajom z reklamných kampaní môžeme určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Chceme Vám ukázať reklamy, ktoré Vás môžu zaujímať, aby sme pre Vás našu webovú stránku urobili zaujímavejšou a zaistili spravodlivú kalkuláciu reklamných nákladov.

Reklamné materiály dodáva Spoločnosť Google prostredníctvom tzv. „reklamných serverov“. Pre tieto účely používame súbory cookies týchto reklamných serverov, prostredníctvom ktorých môžeme merať určité parametre pre hodnotenie úspechu, napríklad vkladania reklám alebo kliky používateľov. Pokiaľ sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google (Goodle ad), uloží Google Ads na Vašom zariadení súbor cookie. Platnosť týchto súborov cookie zvyčajne uplynie po 30 dňoch, pričom tieto súbory nie sú určené k tomu, aby Vás osobne identifikovali. Pokiaľ ide o tento súbor cookie, sú ako hodnoty pre analýzu obvykle ukladané unikátny identifikátor cookies, počet reklamných zobrazení (impresií) na umiestnenie (frekvencie), posledné zobrazenie/impresia (relevantné pre postview konverziu/konverziu po vzhliadnutí) a informácia o odmietnutí/opt out (označenie toho, že používateľ si už nepraje byť oslovený).

Tieto cookies umožňujú spoločnosti Google rozpoznať Váš internetový prehliadač. Pokiaľ používateľ navštívi určité stránky webu subjektu, ktorý je zákazníkom Ads, a platnosť tohto súboru cookie uloženého na jeho zariadení ešte neuplynula, môžu spoločnosť Google a daný zákazník zistiť, že daný používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi Ads je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemôžu byť sledované prostredníctvom webových stránok zákazníkov Ads. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje. Dostávame len štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť efektívne. Z používania reklamných materiálov nedostávame žiadne ďalšie osobné údaje, najmä nemôžeme na základe týchto informácii identifikovať používateľa.

Prostredníctvom týchto použitých reklamných marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky zaháji priame spojenie so serverom Google. Nemôžeme žiadnym spôsobom ovplyvniť rozsah a ďalšie využitie osobných údajov, ktoré sú získané použitím tohto nástroja spoločnosti Google, a informujeme Vás preto podľa nášho najlepšieho vedomia: Integrovaním konverzie Ads získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste si vyžiadali  príslušnú časť našej internetovej prezentácie alebo klikli na naše oznámenie. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Google, môže si spoločnosť Google  Vašu návštevu priradiť k Vášmu účtu. Aj pokiaľ nie ste v spoločnosti Google zaregistrovaný alebo ste sa neprihlásili, je možné, že tento poskytovateľ obdrží a uloží Vašu IP adresu. 

2.6.1.2 Google Ads Remarketing (remarketing reklám Google)

V službe Google Ads využívame funkciu remarketingu. Táto funkcia nám umožňuje užívateľovi inzerovať webové stránky na základe jeho záujmov na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google (vo vyhľadávaní Google alebo na Youtube, tzv. Google ads alebo na iných stránkach). Za týmto účelom je analyzovaná interakcia užívateľov na našich webových stránkach, napríklad ponúka užívateľovi to, o čo sa zaujíma alebo aby bolo možné zobraziť cielenú reklamu užívateľovi po návšteve týchto stránok hneď po prehliadaní iných stránok. Aby sme mohli toto vykonávať, Google ukladá cookie do prehliadača užívateľov, ktorí navštevujú určité služby alebo webové stránky Google v reklamnej sieti Google. Toto „cookie“, slúži k zaznamenávaniu návštev týchto užívateľov. Číslo sa využíva k jednoznačnej identifikácii webového prehliadača v konkrétnom zariadení a nie na identifikáciu osoby; osobné údaje sa neukladajú.

Výmaz:

Účasti v tomto procese sledovania môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi: a) zodpovedajúcim nastavením softwaru Vášho prehliadača, predovšetkým zákazom externých cookies, nebudete dostávať žiadne reklamy od poskytovateľa – tretích osôb; b) vypnutím cookies pre sledovanie konverzie, nastavením Vášho prehliadača tak, aby boli cookies blokované doménou www.googleadservices.com , https://www.google.sk/settings/ads, pričom toto nastavenie bude zmazané, keď zmažete svoje cookies; c) vypnutím účelovo orientovanej reklamy poskytovateľa, ktorí sa zúčastňuje samoregulačnej kampane „ O reklame“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie bude zmazané, keď zmažete svoje cookies; d) trvalým vypnutím Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome vo Vašich prehliadačoch prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) zodpovedajúcim  nastavením Vašich preferencií ohľadne súboru cookie (kliknite tu). Majte prosím na pamäti, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto ponuky.

Príjemncovia:

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovávania údajov spoločnosťou Google nájdete v politike o ochrane súkromia. Tam nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany Vášho súkromia: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy.

Prenos do tretích krajín je možný. Ako vhodné záruky sme prijali štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 GDPR. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sk.

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke organizácie Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácii viď oddiel Cookie.

Životnosť cookies: 180 dní (uvedené použije iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami).

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR


2.6.2 Inzertné funkcie Google Analytics

Táto webová stránka využíva aj rozšírené funkcie Google Analytics (inzertné funkcie Google Analytics). Inzertné funkcie Google Analytics zahŕňa tieto prvky implementované na webovej stránke:

 • Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala dáta pre reklamné účely, vrátane zhromažďovania údajov prostredníctvom reklamných súborov cookies a identifikátorov
 • Google Analytics demografické prehľady a prehľady záujmov
 • Prehľady zobrazenia v obsahovej sieti Google

V rámci optimalizácie našich webových stránok využívame vlastné súbory cookies (napr. súbory cookies Google Analytics) a identifikátory Google.

Ukladaniu cookies, resp. tomuto zhromažďovaniu môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: 

Vezmite prosím na vedomie, že v tomto prípade nebudete môcť využiť všetky ponúkané funkcie.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácií viď. oddiel Cookies [odkaz]. 
Maximálna doba uchovávania použitých cookies: až 12 mesiacov (uvedené sa vzťahuje výlučne na cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ: Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.6.3  Facebook Custom Audiences / vlastné publikum (webovej stránky) Facebooku („Facebook Pixel“)

Informácia/účel:

Táto webová stránka taktiež využíva tzv. „Facebook Pixel“ alebo sociálnu sieť „Facebook“ na nasledovné účely :

•  „Custom Audiences“ (vlastné publikum) spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“)
Facebook pixel používame na marketingové účely, aby sme Vás mohli znovu kontaktovať počas 180 dní. To umožňuje, aby používatelia tejto webovej stránky videli záujmovo orientované reklamy („facebookové reklamy“) pri svojej návšteve sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento nástroj taktiež využívajú. Touto cestou sledujeme záujem o zobrazovanie reklám, ktoré Vás zaujímajú, aby sme pre Vás obsah tejto webovej stránky alebo našich ponúk urobili zaujímavejším. 

• Facebook konverzia
Používame Facebook pixel, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov a nie sú otravné. Pomocou nástroja Facebook Pixel môžeme sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli užívatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na náš web (tzv. „konverzia“) 


.spoločnosť Facebook priradí Vašu návštevu k Vášmu účtu, získava informácie o tom, že ste si vyžiadali príslušnú webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Facebooka to akonáhle súhlasíte s použitím: cookies vyžadujúcich Váš súhlas. V priebehu integrácie Facebook pixel, FacebookVáš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku, Z dôvodu používania týchto marketingových nástrojov 

Spracovanie osobných údajov Facebookom sa riadi Podmienkami spracovania osobných údajov Facebook. Osobitné informácie a detaily o Facebook pixel a jeho funkciách môžete nájsť v oblasti nápovede pre Facebook.

Používané cookies: typ C. Pre viac informácii viď časť Cookie.


Príjemcovia:


Spoloční prevádzkovatelia:

So spoločnosťou Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook“) sme spoločne zodpovední za spracovanie osobných údajov a odovzdanie údajov v rámci týchto nástrojov. Tieto zahŕňajú nasledovné účely:

 • Vytváranie individualizovaných alebo vhodných reklám a ich optimalizácia,
 • Doručovanie obchodných informácií a transakčných správ (napr. prostredníctvom messengeru),
 • Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou:
 • Za proces, ktorý prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Facebook.
 • Príprava správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe prebieha ako spracovateľská aktivita, a je teda v našej zodpovednosti.


Uzavreli sme zodpovedajúcu dohodu s Facebookem o spoločných prevádzkovateľoch, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za splnenia povinností podľa GDPR, pokiaľ ide o spoločných prevádzkovateľoch.


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov v spoločnosti Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy 


S Facebookom sme sa dohodli, že Facebook môže byť použitý ako kontaktné miesto na výkon práv dotknutej osoby (viď časť 1.3). Bez ohľadu na vyššie uvedené, jurisdikcia práv dotknutých osôb nie je obmedzená.


Facebook spracováva osobné údaje, vrátane ich právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy. Údaje prenášame v rámci spoločnej kontroly na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.Ďalšie informácie o tom ako spoločnosť 


Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných ustanovení nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.


Ďalší príjemcovia:

Zhromaždené údaje tiež odovzdávame príslušným interným oddeleniam na spracovanie a ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným sprostredkovateľom (napr. poskytovateľom platforiem, hostingu, podpory a analýzy) v súlade s požadovanými účelmi (na zobrazovanie a analýzu reklám). Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (z krajín mimo Európsky hospodársky priestor). Ako vhodnú záruku sme s týmito poskytovateľmi vybrali dohodu na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR. Viac informácií o tejto téme je dostupných na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


Výmaz/námietky:

Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná v nastavení cookies [Link] a na prihlásenia užívateľa tu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. Životnosť cookies: do 180 dní od poslednej interakcie (uvedené sa vzťahuje len na cookies, ktoré sú nastavené touto webovou stránkou).

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.4. Zoznam Remarketing

Informácie/účel:

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s.. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s..
Používané cookies: typ C. Pre viac informácií viď. oddiel Cookie.  

Doba životnosti cookie: 18 mesiacov.


Právny základ: súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

2.6.5  Adform

Informácie/účel:

Táto webová stránka používa nástroj Adform na online marketing od spoločnosti Adform A/S Denmark. Adform využíva súbory Cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre užívateľa relevantné, vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo znemožnenie opakovaného zobrazenia rovnakej reklamy užívateľovi. Adform používa cookie ID na sledovanie, aké reklamy sa zobrazili v konkrétnom prehliadači, a zabraňuje tomu, aby sa zobrazovali opakovane. Adform môže taktiež používať cookie ID na zhromažďovanie údajov o užívateľoch, u ktorých reklama zaúčinkovala. Ide napr. o situáciu, keď užívateľ uvidí reklamu v Adform a neskôr navštívi z rovnakého prehliadača webovú stránku inzerenta a vykoná nákup. Súbory Cookie v nástroji Adform neobsahujú žiadne osobné informácie v podobe napr. e-mailovej adresy, mena alebo adresy.

Pri návšteve našich webových stránok Váš prehliadač automaticky naviaže priame spojenie so serverom Adform. Po integrácii nástroja Adform bude tento nástroj získavať informácie, ktoré tvoria Vašu „internetovú stopu“, a údaje o kliknutí na reklamu od našej firmy.

Súbory Cookie v nástroji Adform nám taktiež umožnia zistiť, či ste dokončili niektoré činnosti na našej webovej stránke alebo stránkach potom, ako ste si zobrazili reklamnú komunikáciu alebo prehrali reklamné video v nástroji Adform alebo v inej platforme, prípadne klikli na reklamu (sledovanie prípadov, kedy reklama zafungovala). Nástroj Adform tieto súbory Cookie používa, aby analyzoval obsah, ktorý ste si na našej webovej stránke či stránkach zobrazili, aby Vám neskôr mohol posielať reklamu, ktorá bude pre Vás relevantná.

Ak nechcete, aby nástroj Vaše aktivity sledoval, je možné tomu zabrániť viacerými spôsobmi: a) úpravou nastavení Vášho prehliadača, konkrétne zakázaním súborov  Cookie od tretích strán; nebudú sa Vám zobrazovať reklamy od poskytovateľov – tretích strán; b) vypnutím súborov Cookie od firmy Adform vo Vašom prehliadači pomocou odkazu https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/; c) vhodným nastavením funkcií týkajúcich sa súborov Cookie (kliknite tu [Odkaz]).

Viac informácii o nástroji Adform nájdete na stránkach https://site.adform.com/, v obsahu ochrany osobných údajov v spoločnosti Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview

Doba životnosti cookie: až 60 dní po poslednej interakcie (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou).

Maximálna doba uchovávania dát: až 13 mesiacov.

Používané Cookies: typ C. Pre viac informácii viď časť Cookie. 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov: Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

2.6.6 Kde nakúpiť (Swaven)

Informácie/účel:

Na našej webovej stránke Vám ponúkame možnosť kúpiť si naše produkty na webových stránkach online predajcov (napr. použitím symbolu nákupného košíka). Vďaka tejto funkcii získavame len informácie o výkone a analytické informácie (pomocou cookies), ktoré nám slúžia na posúdenie účinnosti nástroja, čo je tiež naším oprávneným záujmom. K sledovaniu naprieč webovými stránkami nedochádza, takže nedostaneme informácie, či ste si niečo vo vybraných obchodoch zakúpili.

Pre užívateľské zjednodušenie, prispôsobenie na mieru a na zobrazenie miestnych obchodov používame funkciu geolokácie návštevníka. Funkcia je zabezpečená čiastočnou analýzou IP adresy na úrovni mesta. Presnejšiu geolokačnú funkciu je možné použiť len pokiaľ to návštevník potvrdí. Geolokačné funkcie sú používané len po dobu trvania relácie.

Používané soubory cookie: Typ B. Pro viac informácií viď oddiel Cookie

Príjemcovia:

Tieto údaje budú spracovávané našim partnerom Swaven SAS, Paríž, Francúzsko. Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.swaven.com/cookie-policy/

 

Výmaz:

Doba životnosti cookie: až 12 mesiacov (uvedené platí len pre cookies, ktoré boli nastavené touto webovou stránkou)

Právny základ: oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

2.6.7 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio/Krux)

Informácie / účel:

Táto webová stránka používa nástroj na sústredenie návštevníkov webových stránok v rámci jednej platformy, aby mohla segmentovať používateľov kampaní a získavať štatistiky o výkonnosti kampane. Diferenciácia návštevníkov je založená na jedinečnom ID (cookies alebo lokálne úložisko). Tento nástroj tiež poskytuje možnosť, že jednotlivé informácie o produkte / marketingu na webových stránkach tretích strán môžu byť zverejnené na základe návštevy na našich webových stránkach. Údaje môžu obsahovať informácie o tom, ako používateľ prišiel na webovú stránku a ako s ňou používatelia interagujú. Prehliadače automaticky tiež odosielajú určité štandardné informácie na všetky webové stránky, ktoré používateľ navštívi, napríklad adresu IP, nastavenia typu a jazyka prehľadávača, časy prístupu a sprostredkujúce adresy webových stránok. Tento nástroj navyše poskytuje možnosť pripojiť údaje o návštevníkoch webových stránok (aj medzi zariadeniami) k našim registrovaným používateľom, akonáhle sú prihlásení a používateľ s nimi súhlasí.

Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/ 

Použité súbory cookie: Typ C. Ďalšie informácie nájdete v časti Cookie.

Príjemcovia:

Zhromaždené údaje tiež prenášame príslušným interným oddeleniam na spracovanie a ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf Group alebo externým poskytovateľom služieb, spracovateľom zmlúv (napr. poskytovatelia služieb poskytujúcich platformu, hosting, podporu a analýzu) v súlade s požadovanými účelmi ( na vykonanie zobrazenia kampane, segmentáciu, pripojenia dát používateľa a analýzy). Hlavným poskytovateľom služieb je salesforce.com Germany GmbH, Nemecko. Poskytovatelia platforiem / hostiteľov budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako primeranú záruku sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR s týmito poskytovateľmi. 
Viac informácií o tejto téme sa nachádza tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Doba uchovávania/ Výmaz:

Osobné údaje, ktoré tento nástroj zhromažďuje, sa odstránia najneskôr 6 mesiacov od nečinnosti. Súhlas je možné odvolať s účinnosťou do budúcnosti v rámci nastavení súborov cookie (kliknite sem). V prípade registrovaných používateľov a s príslušným súhlasom môžu byť údaje prepojené s ich spotrebiteľským profilom. Podľa toho potom platia pravidlá odstránenia užívateľského profilu (napr. Vernostný program).
Životnosť súborov cookie: až 6 mesiacov (platí iba pre súbory cookie, ktoré boli nastavené týmto webom)


Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)

 

2.7 Google Tag Manager

Informácie/účel:

Táto webová stránka využíva nástroj Google Tag Manager. Táto služba umožňuje spravovanie webových tagov prostredníctvom rozhrania. Nástroj Google Tag Manager implementuje len tagy. To znamená, že nie sú využívané žiadne súbory cookie a nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. Nástroj Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré v prípade potreby následne osobné údaje zhromažďujú. Google Tag Manager však k týmto osobným údajom prístup nemá. Pokiaľ došlo k vypnutiu (deaktivácii) na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva toto vypnutie v platnosti pre všetky sledovacie tagy, ak sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Právny základ: Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Prevody do tretích krajín sú možné. Ako vhodnú záruku sme s týmito poskytovateľmi vybrali dohodu na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR. Viac informácií o tejto téme je dostupných na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Príjemcovia: 

2.8 Captchas

Táto webová stránka používa v špecifických prípadoch Google reCAPTCHA v2, aby sa vyhli použitiu textových polí automatizovanými programami/robotmi. Pomáha tak podporiť bezpečnosť našich webových stránok a zabraňuje spamovani u užívateľov. Uvedené je taktiež naším oprávneným záujmom a splnením našich povinností.

Zhromaždenými údajmi sú informácie o hardware a software, ako sú údaje o zariadeniach a aplikáciách a výsledkom kontrol integrity. Tieto údaje budú odoslané do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Údaje nebudú Googlom použité na personalizáciu reklamy.

Ďalšie informácie nájdete v ich Zásadách ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy.

Ďalšiu dokumentáciu nájdete tu: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 

2.9 Chatbot (loyjoy)

Účel / Informácie: 

Táto webová stránka poskytuje funkciu, pomocou ktorej sa s nami môžete začať personalizovaný dialóg. S našim chatbotom sa môžete zúčastniť prieskumov alebo súťaží a prihlásiť sa na odber newslettera alebo sa stať súčasťou vernostného programu. Zhromažďujeme preto rôzne dáta o komunikácii/interakcii, ktoré nám poskytnete. To nám tiež dáva možnosť analyzovať dáta a vyhodnotiť ich na štatistické účely.
Použitie cookies: typ B. Viac informácií nájdete v sekcii Cookies.

 

Príjemca:

Zhromaždené údaje odovzdávame príslušným interným oddeleniam na spracovanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým dodávateľom služieb, dodávateľom (napr. Hosting, systém riadenia obsahu) v súlade s požadovanými účelmi (na vykonanie chatu a požadovanej služby (napr. Newsletter) atď.). Hlavným poskytovateľom služieb je Loyjoy GmbH, Muenster Nemecko. Poskytovatelia platformy/hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ochrana súkromia certifikovaná. Viac informácií o tejto téme je zverejnených tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Doba uchovávania / výmaz: 

Dialógy chatu v chatbote budú automaticky mazané po 48 hodinách. Užívateľ má možnosť vymazať dáta predtým v ponuke chatbotu a použiť ďalšie práva na ochranu súkromia. V závislosti od vybraných služieb (súťaže, prieskumy, informačný bulletin atď.) platia doby uchovávania údajov uvedené v príslušnom kontexte (pozri nižšie).

Životnosť cookies: až 24 mesiacov (to platí iba pre cookies nastavené týmito webovými stránkami)

Právny základ: oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 


Okrem našej webovej stránky ako zdroja informácii ponúkame rôzne iné aktivity/služby, pre ktoré spracúvame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ využívame zmluvného poskytovateľa služieb pre jednotlivé funkcie našej ponuky alebo pokiaľ by sme chceli používať Vaše osobné údaje pre reklamné účely, predložíme Vám podrobné informácie o príslušných procesoch nižšie.

Externí poskytovatelia služieb boli našou spoločnosťou starostlivo vybraní a poverení, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolovaní.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať tretej strane, pokiaľ ponúkame propagačné akcie, súťaže, dodávky alebo obdobné služby v spolupráci s našimi partnermi. Viac informácií získate v okamihu, keď nám takéto Vaše osobné údaje odovzdáte alebo v rámci popisu služieb, ktorý je uvedený nižšie.

Na rozdiel od článku 1.2. tejto politiky, spoločnosť Beiersdorf nie je prevádzkovateľom osobných údajov pre služby, ktoré už boli uvedené ako časť komunikácie iným spôsobom. Preto, pokiaľ sa odkazuje na ktorúkoľvek časť tejto politiky, avšak je v rámci danej služby (napríklad spotrebiteľskej akcie, marketingovej aktivity, súťaže a pod.) uvedený iný prevádzkovateľ, je táto osoba prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie v článku 4 ods. 7 GDPR.

Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme Vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise služby nižšie.

Tieto webové stránky sú určené pre osoby staršie ako 16 rokov. Udeliť súhlas k akejkoľvek aktivite nie je oprávnená osoba mladšia ako 16 rokov s čím subjekt prijatím tejto politiky súhlasí.

Pokiaľ je udelený súhlas pre niektorú z nižšie uvedených aktivít, dotknutá osoba prijatím tejto politiky súhlasí a prehlasuje, že je riadne oboznámený s nižšie uvedenými informáciami.

3.1 Kontakty

Účel / Informácie:

V prípade, že sa na nás obrátite, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, budeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete (Vaša e-mailová adresa, prípadne iné voliteľne poskytnuté osobné údaje: Vaše meno, priezvisko, ulicu, číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, obsah správy a prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky, s čím odoslaním otázky alebo vyplnením formuláru súhlasíte.

Pokiaľ sa na nás obrátite telefonicky, môžeme Vás požiadať o súhlas s nahrávaním rozhovoru na účely zlepšovania našich služieb a školení našich zamestnancov. Pokiaľ budete súhlasiť, budeme spracovávať všetky informácie, ktoré s nami budete zdieľať v priebehu nášho rozhovoru (obsah komunikácie, prípadne aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ktoré nám uvediete (údaje o zdravotnom stave), rovnako tak ako Vaše telefónne číslo a iné osobné údaje – viac tiež viď  článok 3.5. 

Pri spracovaní údajov, ktoré vznikli v priebehu komunikácie máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v súlade s právnymi požiadavkami, pre vnútorné overenie alebo v súlade s príslušnou žiadosťou o komunikáciu.

Príjemcovia:

Ďalej spracovávame Vaše údaje v skupine Beiersdorf za účelom prevencie a vyšetrovania trestných činov a iných pochybení, hodnotenia a riadenia rizík, pre internú komunikáciu a pre zodpovedajúce administratívne účely. Voči tomuto spracovaniu môžete podať námietky v súlade s článkom 4 tejto politiky. V prípade otázok spotrebiteľov prostredníctvom interného nástroja pre správu spotrebiteľov budú osobné údaje obvykle po jednom roku vymazané. Výnimočne budú údaje uchovávané dlhšie, pokiaľ sú údaje nevyhnutné k uplatneniu, výkonu, alebo obrane právnych nárokov, nie však dlhšie ako tri päť rokov.

Pokiaľ ste obchodným zákazníkom alebo partnerom, môže byť nutné v rámci transakcie spoločnosti odovzdať Vaše osobné údaje potenciálnym kupujúcim. V priebehu due diligence sú obvykle spracovávané anonymizované údaje. V konkrétnych jednotlivých prípadoch však môže byť nutné spracovávať osobné údaje. Náš oprávnený záujem spočíva v uskutočnení transakcie spoločnosti.

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. hosting, poskytovatelia služieb call centra) v súlade s požadovanými účelmi (pre potreby vytvorenia kontaktov a pre potreby zákazníckej starostlivosti).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk.

 

Doba uchovávania/výmaz:

Osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, znovu vymažeme potom, čo ich ďalšie uchovávanie už nebude potrebné (do dvoch rokov resp. od poslednej správy) alebo obmedzíme spracúvanie v prípade existencie zákonných povinností uchovávania prípadne oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa tejto Politiky.

Doba uchovávania nahrávok telefonických rozhovorov je maximálne 90 dní.  

Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ..(vrátane prípadného súhlasu s uchovaním nahrávky telefonického rozhovoru).

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tejto dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (pokiaľ to vyplýva z obsahu rozhovoru). 

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

3.2 Newsletter

Účel / Informácie:

Newsletter obsahuje novinky, ponuky a ďalšie informácie o vybraných značkách spoločnosti Beiersdorf. Pokiaľ sa prihlásite k odberu newslettera, budete dostávať informácie prispôsobené na mieru Vašej osobe o produktoch, službách alebo ponukách účasti v propagačných akciách, napríklad súťažiach alebo testoch produktov, a to e-mailom.

Registráciou k odberu newslettera dostanete newsletter prispôsobený Vašim osobným potrebám („personalizovaný“). Vyhodnocujeme Vaše nákupné správanie a klikanie na našich webových stránkach alebo v newsletteri, aby sme zhromaždili informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. 

Využívame taktiež remarketingové opatrenia, aby sme Vám zobrazili relevantné online reklamy. Ďalšie informácie, najmä informácie o jednotlivých príjemcoch, nájdete v príslušnom odseku týkajúcom sa „online reklamy“.

Príjemcovia:

Predmetné osobné údaje budú odovzdané našej platforme zákazníckeho managementu, ku ktorým môžu mať prístup aj poskytovatelia služieb za účelom podpory a implementácie newslettera. Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretej krajiny (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Doba uchovávania/výmaz:

Tieto zhromaždené osobné údaje môžu byť automaticky vymazané po uplynutí 18 mesiacov, pokiaľ už na newsletter nebude reagovať, napríklad otvorením (nečinnosť). V prípade, ak nebude možné newsletter 3 x úspešne doručený, osobné údaje môžu byť rovnako tak automaticky vymazané.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať postupom uvedeným tu, avšak účasť na aktivite zasielanie newslettera bude ukončená. 

Pokiaľ si už neprajete newsletter dostávať, môžete sa z jeho odberu kedykoľvek odhlásiť. Kliknite na odkaz uvedený v každom newsletteri a my Vás následne prevedieme procesom odhlásenia alebo nám svoje odhlásenie pošlite e-mailom.

Proti tomuto spracovani môžete podať námietky alebo súhlas odvolať – Viď tu.

Pokiaľ nebol potvrdený príslušný odkaz v e-maile na potvrdenie požiadavky na odber newslettera, osobné údaje budú vymazané najneskôr do šiestich mesiacov od zaslania požiadavky na potvrdenie žiadosti o odber newslettera.

Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

3.3 Marketingové akcie, súťažné prieskumy a testovanie, súťaže

Účel / Informácia:

Pokiaľ sa zúčastníte súťaže, marketingových akcií alebo podobných aktivít, využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, pre potreby realizácie danej aktivity.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, vykonané na základe Vášho súhlasu, V prípade, že osobné údaje na stanovený účel nechcete poskytnúť, nie je možné sa zúčastniť súťaže, marketingovej akcie alebo inej takejto aktivity. 
Ďalšie informácie o účeloch nájdete v príslušných pravidlách súťaže, akcie alebo aktivity.

Príjemcovia:
 
Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, zmluvným dodávateľom (napr. hosting, doručovanie, poskytovatelia služieb spracovania) v súlade s požadovanými účelmi (k realizácii kampane).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajiny mimo Europského hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

 

Doba uchovávania / výmaz:

Vaše osobné údaje budú vymazané 6 mesiacov po ukončení súťaže, akcie alebo aktivity (viď pravidlá), ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania osobných údajov alebo úpravou premlčania alebo stanoveným oprávneným záujmom spoločnosti Beiersdorf podľa tejto Politiky.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre vedenie súťaže, akcie. Svoje osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Pokiaľ svoje osobné údaje neposkytnete, nemôžete sa súťaže/akcie zúčastniť. Váš súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. V prípade, ak súťažiaci svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá, bude zo súťaže vylúčený.

 

Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

3.4 Vernostný program NIVEA klub

Účel/informácie:

Účelom programu je poskytovanie obsahu na mieru každému členovi. PO registrácii do nášho vernostného programu NIVEA klub budete dostávať exkluzívny a personalizovaný (na mieru prispôsobený a vybraný) obsah, okrem iného informácie z NIVEA sveta, vzorky produktov alebo špeciálne ponuky, napr. prostredníctvom e-mailu, pošty, SMS alebo on-line reklamy v našich vlastných kanáloch alebo kanáloch tretích strán, ako sú napr. sociálne siete (napr. Facebook) vrátane obchodných informácií elektronickými prostriedkami, s čím vyjadrujete súhlas (podľa základ o elektronických komunikáciách). Na tento účel používame poskytnuté kontaktné údaje (napr. e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo) a všetky kontaktné údaje spojené s Vašimi profilmi na sociálnych sieťach. Tieto kontaktné údaje budú v kódovanej podobe priradené k poskytovateľom sociálnych sietí. 
 
Za účelom poskytovania relevantných individualizovaných služieb – t.j. v zodpovedajúci čas, prostredníctvom zodpovedajúceho kanálu, s relevantným obsahom a so zodpovedajúcim, personalizovaným (na mieru prispôsobeným) oznámením – k Vašim údajom vložíme odkazy a obohatíme ich o ďalšie informácie, napr. geodáta a profilové údaje zo všetkých kontaktných miest, vrátane webových stránok a kanálov sociálných médií.

Za týmto účelom tiež vyhodnocujeme Vaše (predchádzajúce) klikania, otváranie e-mailov, nákupné a „surfovacie“ správanie na našich a ďalších weboch / aplikáciách, na sociálnych sieťach (napr. V súvislosti s umiestnenými reklamami) alebo v rámci spravodajstva, aby sme zabezpečili obsah relevantní pre Vás. Z toho môžeme odvodiť stav Vašej aktivity a v prípade nečinnosti zmazať Váš účet (viď nižšie).

Svoje osobné údaje nie ste povinný poskytovať. Pokiaľ svoje osobné údaje neposkytnete, nemôžete sa zúčastniť vernostného programu.

Vyhodnocujeme Vaše nákupné správanie a klikanie na našich webových stránkach alebo v newsletteri (pokiaľ ste sa prihlásili ku jeho odberu), aby sme zhromaždili informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. Tieto údaje taktiež používame k tomu, aby sme sa na Vás obrátili individuálne, s prihliadnutím k už zahájeným alebo dokončeným nákupným transakciám, alebo aby sme Vám navrhli účasť v kampaniach, ako sú napríklad súťaže alebo testy produktov. Obrátime sa na Vás prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašim súhlasom s tým, že sa na Vás môžeme obrátiť, napríklad e-mailom (ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu). Vaše osobné údaje využívame k analýze a zlepšovaniu účinnosti našich webových stránok.

Registrovaní používatelia majú možnosť zasielať hodnotenie (ratingy) a recenzie produktov, procesov alebo iné hodnotenia v rámci ponuky webovej stránky, a to v súlade s podmienkami používania. Vaše hodnotenie bude zverejnené s Vašim používateľským menom. Odporúčame Vám, aby ste používali pseudonym, v žiadnom prípade nie svoje pravé meno. Vaše hodnotenie pred jeho zverejnením nerecenzujeme. Vyhradzujeme si právo komentáre vymazať, ak budú proti nim zo strany tretích osôb vznesené námietky nezákonnosti. Komentáre sú vymazávané podľa prihlasovacieho účtu. Pokiaľ sa zúčastníte akejkoľvek aktivity v rámci vernostného programu, udeľujete súhlas s danou aktivitou i súhlas na súvisiace spracovanie osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Hodnotenie a recenzie budú na základe Vášho súhlasu zverejnený a uchovávaný počas neobmedzenej doby, pričom pokiaľ vyplníte kolonku "meno", môže byť rovnako zverejnené.

Pokiaľ sa zúčastníte akejkoľvek aktivity v rámci vernostného programu, udeľujete súhlasom s danou aktivitou aj súhlas na súvisiace spracovanie osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Napríklad hodnotenie a recenzie budú na základe Vášho súhlasu zverejnené a uchovávané po dobu do výmazu užívateľského účtu. O výmaz môže byť tiež požadované pri overení užívateľa, ktorý je autorom textu.

Príjemcovia:

Zhromaždené údaje odovzdávame príslušným interným oddeleniam na spracovanie a tiež ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, zmluvným sprostredkovateľom (napr. poskytovateľom služieb v oblasti hostingu, prepravy a spracovania) v súlade s potrebnými účelmi (zasielanie informácií, vzorky produktov, reklama, komunikácia atď.).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajiny mimo Europského hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

 

Výmaz/odvolanie/námietky:

Bezprostredne potom, čo vymažete účet/profil, vykonáme výmaz Vašich údajov, s výnimkou prípadov, ak by bol tento výmaz v rozpore s povinnosťami zákonnéhouchovávania alebo premlčania. Za účelom výmazu údajov sa prosím prihláste na svoj účet a použite príslušnú funkciu zmazania alebo nám e-mailom pošlite odvolanie súhlasu na spracovanie údajov. Proti jednotlivým spôsobom kontaktovania môžete tiež v rámci svojho účtu/profilu vzniesť námietku, a to deaktiváciou spôsobu kontaktovania. Ďalšou možnosťou ako o výmaz osobných údajov požiadať, je prostredníctvom kontaktného formulára. Po 24 mesiacoch nečinnosti vykonáme výmaz Vašich osobných údajov automaticky. Máte právo podať kedykoľvek námietku proti realizácii priameho marketingu a odvolať udelený súhlas. Príjem obchodných oznámení elektronickými prostriedkami môžete tiež odmietnúť v rámci každej jednotlivej správy.

Právny základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem: analýza a zlepšenie efektivity našich služieb a kombinácie profilu s údajmi podľa nášho oprávneného zájmu)
Čl. 6 odst. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas s vernostným programom)

 

3.5 Kontaktovanie prostredníctvom telefonickej linky pre otázky 

Účel / informácia:

V prípade, že sa na nás obrátite telefonicky – prostredníctvom telefonickej linky pre Vaše otázky, budeme údaje, ktoré nám poskytnete (a to Vašu e-mailovú adresu, alebo voliteľne Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska – v rozsahu ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, údaj o Vašom veku, obsah správy, prílohy a telefónne číslo) uchovávať, aby sme mohli odpovedať na naše otázky. Zároveň budeme uchovávať záznam uskutočneného hovoru za účelom skvalitnenia našich služieb.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané na základe Vášho súhlasu, s tým, že nie ste povinný osobné údaje odovzdať a súhlas poskytnúť. Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracovaním, môžete sa na nás obrátiť písomne prostredníctvom kontaktných údajov.

Príjemcovia:

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam pre spracúvanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, dodávateľom (napr. hosting, poskytovatelia call centra) v súlade s požadovanými účelmi (pre vytvorenie kontaktov a pre potreby starostlivosti o zákazníka).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (krajiny mimo Europského hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR u týchto poskytovateľov. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

 

Doba uchovávania/výmaz:

Osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti získame, opäť vymažeme po tom, asko toto uchovávanie už nebude ďalej potrebné (do dvoch rokov od poslednej doručenej správy), alebo obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade existencie zákonných povinností uchovávania či oprávneného záujmu podľa tejto Politiky. Záznam z telefonického rozhovoru budeme uchovávať najdlhšie po dobu 90 dní.

Právny základ:

Súhlas podľa č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. 

 

3.6 Použitie fotografií z akcií

Účel / Informácie:

Spoločnosť Beiersdorf uchováva vyhotovené fotografie prípadne audiovizuálne záznamy (ďalej len „záznam“), pokiaľ je o tom dotknutá osoba informovaná v rámci vstupenky na akciu/pri vstupe na akciu príp. v propagačnom stánku a prostredníctvom príslušného oznámenia a akceptácie tejto informácie vyjadrí svoj súhlas s použitím záznamu podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník). 

Použitím fotografie nedochádza ku špecifickému a systematickému  spracúvaniu osobných údajov, pretože k fotografiám nie sú priraďované žiadne ďalšie údaje okrem prípadov kedy sa sám súťažiaci nájde na zázname a označí sa na ňom prostredníctvom sociálnych sietí.

Účelom vyhotovenia záznamu je zachytenie danej akcie za účelom jeho zverejnenia, vytvorenia fotografie pre návštevníkov danej akcie, možnosť účastníkov sa na fotkách a videách nájsť a označiť sa v rámci sociálnych sietí, možnosť účastníkov danej akcie si svoju fotografiu stiahnuť a uložiť, zverejnenie reportáže a galérie fotografií z akcií.

Súhlas s vyhotovením záznamu zahŕňa oprávnenie spoločnosti Beiersdorf záznam zverejniť a použiť ho na propagačných materiáloch (najmä ale nielen na letákoch, novinách, plagátoch, tlačených propagáciách, katalógu partnerov a ďalšie), na sieti Internet, a to všetko za účelom prezentácie danej akcie . Z akcie bude vyhotovený zostrihaný audiovizuálny záznam, ktorý bude spoločnosť Beiersdorf prezentovať partnerom NIVEA akcie. Súhlas s takýmto spracúvaním zahŕňa tiež oprávnenie spoločnosti Beiersdorf záznam premietať na plátno, zobraziť na ďalších akciách a iných akciách spoločnosti Beiersdorf, oprávnenie záznam uchovávať pre interné evidenčné účely Beiersdorf vrátane vyhodnotenia danej akcie a prezentácie partnerom.

Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v zázname vykonať nevyhnutné úpravy a retuše a záznam v pôvodnej ako aj v upravenej podobe použiť vo vyššie uvedenom rozsahu, jako aj v spojení/ v súbore s inými autorskými dielami a ďalšími prvkami. Spoločnosť Beiersdorf má právo, nie však povinnosť, záznam použiť. Spoločnosť Beiersdorf má rovnako tak právo, nie však povinnosť, spoločne s použitím záznamu použiť v analogickom rozsahu aj Vaše meno, priezvisko, v prípade ak ho poskytnete.

 

Doba uchovávania/výmaz:

Tento súhlas je udelený na dobu 5 rokov.

 

3.7 Oprávnený záujem na ochrane práv

Účel / Informácia

Beiersdorf uchováva v obmedzenom rozsahu udelené súhlasy, uskutonené právne úkony dotknutých osôb a prípadnú ďalšiu nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú na ochranu a vymáhanie svojich práv (vrátane pohľadávok), pre obranu proti nárokom dotknutých osôb alebo tretích osôb a pre obranu pri kontrolných konaniach to strany orgánov dozoru.

Beiersdorf je povinný napríklad preukázať orgánu dozoru, že i v minulosti uskutočnené aktivity boli vykonávané v súlade s právnou úpravou. 
Môže sa tiež stať, že odvoláte už udelený súhlas a Beiersdorf bude musieť aj spätne preukázať, že spracovanie bolo do odvolania súhlasu vykonávané na základe právneho základu. 
Uchovanie nevyhnutnej dokumentácie na tento účel prebieha vždy oddelene a bezpečne. 

Doba uchovávania/výmaz:

Za týmto účelom je doba uchovávania najviac päť rokov od odvolania súhlasu udeleného na spracúvanie za iným účelom a ďalej iba v prípade, ak prebieha súdne alebo iné konanie. Doba sa odvíja od všeobecnej premlčacej doby a taktiež možnosti orgánu dozoru vykonať kontrolu spätne až päť rokov. 
Proti tomuto spracovaniu je možné podať námietky podľa článku 4 tejto politiky. 

 

Právny základ:

Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

3.8 Prieskumy (Rating and reviews)

Účel / Informácie: 

Pokiaľ sa zúčastníte prieskumu alebo inej obdobnej aktivity, využívame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v súlade s účelom popísaným v súhlase. Pozbierané osobné údaje zahŕňajú otázky týkajúce sa nastaveného účelu prieskumu a tiež sociálno – demografické informácie o Vás. Prieskumu sa môžete zúčastniť bez konkrétnej identifikácie Vašej osoby, pokiaľ to nie je súčasťou udeleného súhlasu.

V prípade ak to požaduje daný prieskum, môžeme Vás požiadať o súhlas na spracovanie osobitnej kategórie osobných údajov alebo iných citlivých informácií (napr. údaje o zdravotnom stave, údaje týkajúce sa pokožky za účelom posúdenia pleti, fotografie a pod. )

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné. 

Je naším oprávneným záujmom, pri užívateľoch, ktorí dobrovoľne poskytli svoje názory alebo hodnotenia ohľadom produktov, zobrazenie takýchto názorov/hodnotení v pseudonymizovanej podobe – zverejnenie na webe. 

Všetky dáta budú zverejňované v súlade s podmienkami používania a pod užívateľským menom. Všetky hodnotenia/názory môžu byť upravené alebo odstránené. Máme tiež oprávnený záujem overiť, že obsah nie je vytváraný automatizovane, v rozpore s dobrými mravmi alebo účinnými právnymi predpismi. 

Využité cookies: typ a. Viac informácií nájdete tu.

Príjemcovia:

Zhromaždené osobné údaje odovzdáme príslušným interným oddeleniam na spracovanie a iným prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf, prípadne externým poskytovateľom služieb, zmluvným dodávateľom (napr. hosting, doručovanie, poskytovatelia služieb spracovania) v súlade s požadovanými účelmi (na realizáciu prieskumu).

Poskytovatelia platformy / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ako vhodnú ochranu sme sa dohodli na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR s týmito poskytovateľmi. Ďalšie informácie k tejto téme nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_sk

Výmaz:

Vaše osobné údaje budú po ukončení prieskumu úplne anonymizované do anonymných štatistík (viď podmienky účasti v prieskume), ak to nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávať osobné údaje alebo úpravou premlčania alebo stanoveným oprávneným záujmom podľa tejto politiky. Pri registrovaných užívateľoch budú údaje zmazané s výmazom užívateľského účtu.

Právny základ:

Súhlas podľačl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Opravnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.9 NIVEA SKiN GUiDE

Informácie/účel:

SKiN GUiDE Vám poskytuje príležitosť prijímať individuálne odporučenia produktov na základe fotiek (najmä  selfie). Je preto vyžadovaný prístup k funkcii (selfie) fotoaparátu. SKiN GUiDE potom analyzuje Vašu tvár pomocou Vašej selfie fotky a určí napríklad optický vek, rovnomernosť a pevnosť Vašej pokožky. Môžu byť položené aj ďalšie otázky, ktoré môžu v závislosti na Vašej odpovedi tiež obsahovať osobitné kategórie osobných údajov v podobe údajov o zdravotnom stave – napr. údaj o alergii, ochoreniach pokožky apod. Tieto funkcie nevyžadujú registráciu. Voliteľne obdržíte výsledok testu a ďalšie odporučenia SKiN GUiDE jedenkrát e-mailom, keď zadáte svoju e-mailovú adresu do príslušného políčka. To znamená, že nebudete dostávať pravidelný newsletter. Po dodatočnej registrácii v našom vernostnom programe NIVEA klub, sú k dispozícii ďalšie funkcie. V rámci NIVEA klubu je pri použití SKiN GUiDE k dispozícii funkcia digitálneho denníka pokožky. Vďaka digitálnemu denníku pokožky je možné sledovať vývoj pokožky a ponúkať individuálne odporučenia starostlivosti a pravidelnej starostlivosti o pokožku, tiež prostredníctvom e-mailu. Okrem toho, údaje registrovaných užívateľov podporujú vylepšovanie technológie. Registrovaný člen NIVEA klubu pri použití SKiN GUiDE získa tiež individuálne odporučenie v rámci newslettera NIVEA klubu, a to v nadväznosti na zistenia pri použití SKiN GUiDE.

Ďalšie informácie o používaní SKiN GUiDE nájdete v Podmienkach použitia a tiež v sekcii SKiN GUiDE Často kladené otázky.

Príjemcovia:

Zhromaždené údaje odovzdávame príslušným interným oddeleniam na spracovanie a ďalším pridruženým spoločnostiam v rámci skupiny Beiersdorf alebo externým poskytovateľom služieb, sprostredkovateľom (napr. platforme, hostingu, analytikom) v súlade s požadovanými účelmi (na vykonanie analýzy). Poskytovatelia platforiem / hostingu budú mať prístup k osobným údajom z tretích krajín (z krajín mimo Európsky hospodársky priestor). Ako vhodnú záruku sme s týmito poskytovateľmi vybrali dohodu na štandardných zmluvných doložkách podľa čl. 46 GDPR. Viac informácií o tejto téme je dostupných na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Vymazanie údajov:

Osobné údaje užívateľov, ktorí sa nezaregistrovali, budú vymazané najneskôr po 48 hodinách a nebudú ďalej spracovávané. Pokiaľ je voliteľne uvedená e-mailová adresa na zasielanie výsledkov testu, budú údaje  automaticky odstránené najneskôr po 24 mesiacoch nečinnosti.

Osobné údaje registrovaných užívateľov budú po odstránení účtu zmazané. Toto však nezahŕňa údaje použité na ďalší výskum technológie. Tieto údaje sú od užívateľského profilu oddelené v podobe anonymných štatistík, a preto ich už nie je možné priradiť. Tieto údaje budú zmazané po skončení účelu výskumu.

Právny základ:

Súhlas podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR v spojení s čl. 9 ods.2 písm. a) GDPR

 

 Túto politiku môžeme dopĺňať alebo aktualizovať, bez toho, aby sme Vás o tejto skutočnosti museli vopred informovať. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave po prípadných doplneniach alebo aktualizáciách. Spoločnosť Beiersdorf je oprávnená v prípade potreby politiku zmeniť, avšak toto nemá dopad na podmienky spracúvania už odsúhlaseného, resp. začatého na základe iného právneho titulu.

 

Verzia politiky: máj 2021.