Imprint Beiersdorf

O nás

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Einpark Office
Einsteinova 33/3998
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 417 001 780

info@nivea.sk

Štatutárny zástupca: 
Rogier Bart de Jonge (konateľ)

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B.

DIČ: 202030318

 

Všetky značky označené ® sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Beiersdorf AG.