Ekologické obaly našich produktov

NÁŠ CIEĽ: PRODUKTY V UDRŽATEĽNÝCH OBALOCH

NÁŠ CIEĽ: PRODUKTY V UDRŽATEĽNÝCH OBALOCH

Usilujeme sa o zodpovedné používanie obalového materiálu, aby neskončil na skládkach, dal sa recyklovať a znovu použiť. Tým zabránime znečisťovaniu a znížime našu uhlíkovú stopu. Ako konkrétne postupujeme? Redukujeme plasty, kedykoľvek je to možné, zamieňame ich, keď to dáva zmysel, recyklujeme ich a podporujeme našich zákazníkov v tom, aby to robili tiež.

 

Zistite viac o tom, ako chceme znížiť našu ekologickú stopu. Predstavíme vám naše obaly z recyklovaného plastu a papierové obaly z kontrolovaných a udržateľných zdrojov.


Náš „plastový záväzok“

V súčasnej dobe stojí pred ľudstvom veľká otázka: Ako vyriešiť globálny problém týkajúci sa nadmerného používania plastov? Stanovili sme si cieľ: znížiť u našich obalov množstvo plastov, ktoré sú vyrobené z fosílnych zdrojov, a naopak zvýšiť podiel plastov z recyklovaného materiálu. Zároveň kladieme dôraz na to, aby naše obaly boli aj naďalej recyklovateľné a opäť použiteľné.

Pozrite sa na to, ako ďaleko sme s prevedením našich záväzkov do praxe


Naše udržateľné papierové balenia

Jedným zo spôsobov, ako znížiť množstvo plastov, je ich nahradenie udržateľnejšou alternatívou. My sme sa rozhodli pre materiály na báze dreva, konkrétne papier a papierovú lepenku. Samozrejme, myslíme nielen na to, aby boli udržateľné samotné materiály, ale tiež dbáme o to, aby sa získavali z udržateľných zdrojov a nedochádzalo k odlesňovaniu.

 

Prečítajte si viac o papierových obaloch, ich udržateľnosti a našich záväzkoch


Jedna pokožka. Jedna planéta. Jedna starostlivosť. 

Transparentnosť a úprimnosť voči zákazníkom sú pre nás prioritou. Preto vám zodpovieme všetky otázky týkajúce sa udržateľnosti. Máte otázku, na ktorú ste tu nenašli odpoveď? Na webe Beiersdorf v sekcii Udržateľnosť vám ju určite zodpovieme.