Imprint

Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
Riznerova 5, 811 01  Bratislava 1

Tel.: +421 417 001 780

info@nivea.sk

Štatutárny zástupca: 
Patrick Greve (konateľ)

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 7685/B.

DIČ: 202030318