Chceme byť klimaticky neutrálni

NÁŠ CIEĽ: CHCEME BYŤ KLIMATICKY NEUTRÁLNI

JEDNA POKOŽKA. JEDNA PLANÉTA. JEDNA STAROSTLIVOSŤ.

NÁŠ CIEĽ: KLIMATICKÁ NEUTRALITA

Zlepšenie klímy je rozhodne jednou z najväčších ekologických výziev, ktorým ľudstvo čelí. Chceme sa na tejto výzve podieľať, a preto sme si stanovili ciele založené na najnovších vedeckých poznatkoch. Nejde len o znižovanie emisií oxidu uhličitého v našich výrobných podnikoch ale aj o znižovanie emisií, ktoré vznikajú v našom hodnotovom reťazci pri výrobe ingrediencií a obalových materiálov, ktoré používame pre naše výrobky NIVEA.

Do roku 2025 chceme znížiť našu uhlíkovú stopu o 30 % v porovnaní s rokom 2018 v súlade s vedeckými odporúčaniami, ktoré majú pomôcť spomaliť globálne otepľovanie a obmedziť ho na 1,5 °C. 

Ako vypadá náš vývoj produktov šetrnejších ku klíme?

Prvým krokom je jasne určiť, čo je príčinou emisií CO2. V spolupráci s externými odborníkmi a v súlade s uznávanými vedeckými normami tak skúmame celý životný cyklus našich výrobkov. V každej fáze cyklu monitorujeme emisie skleníkových plynov a podľa toho navrhujeme, ako znížiť CO2 stopu našich výrobkov. Výsledkom je napríklad používanie prísad s certifikátom udržateľnosti alebo používanie recyklovaných materiálov v našich obaloch.

sprchový gél lemongrass

5 FÁZ ŽIVOTNÉHO CYKLU NAŠICH VÝROBKOV

SUROVINY

SUROVINY

Cyklus začína získaním surovín a ich prípravou na spracovanie.
VÝROBA

VÝROBA

V tejto fáze sa suroviny menia na našich výrobných linkách na hotové produkty.
DISTRIBÚCIA

DISTRIBÚCIA

Distribučná fáza zahŕňa prepravu výrobkov z našich výrobných liniek do skladov, predajní aj priamo k spotrebiteľom.
POUŽITIE

POUŽITIE

Používanie našich produktov nespôsobuje žiadne emisie CO2. Napriek tomu je s ním spojená napríklad spotreba energie, ktorá je potrebná na ohriatie vody pri oplachovaní z pokožky. Pretože také emisie CO2 nedokážeme kontrolovať, nedokážeme ich ani zahrnúť do nášho plánu zníženia emisií.
KONIEC ŽIVOTNÉHO CYKLU

KONIEC ŽIVOTNÉHO CYKLU

Produkt sa vracia späť do životného prostredia jeho spotrebovaním a vyradením obalu buď ako odpad, alebo vďaka recyklácii začína nový životný cyklus iného výrobku.

VIAC AKO ZNÍŽENIE: 100 % KLIMATICKY NEUTRALIZOVANÉ PRODUKTY NIVEA

Znižovanie emisií sa pre nás nekončí; zvyšné emisie našich výrobkov kompenzujeme podporou certifikovaných klimatických projektov. Tým sa produkty NIVEA stávajú 100 % klimaticky neutralizované.

V roku 2021 sme predstavili náš prvý klimaticky neutralizovaný rad starostlivosti o pleť Naturally Good. Stále sa držíme princípu merať, znižovať a vyrovnávať a ponuku produktov NIVEA ďalej rozširujeme.

NIVEA KLIMATICKY NEUTRALIZOVANÝ RAD PRE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ NATURALLY GOOD

NIVEA s hrdosťou predstavuje svoj prvý klimaticky neutralizovaný produktový rad pre starostlivosť o pleť: Naturally Good. Venovali sme veľa práce a úsilia, aby sme zaistili nielen to, že naše produkty budú prirodzene vyhovovať vašej pleti, ale že výsledkom budú ekologickejšie produkty starostlivosti o pleť, ktoré budú šetrnejšie aj k životnému prostrediu.

 

  • Použité obalové materiály sú vyrobené z 89,6 % recyklovaného papiera, čím pomáhame zachovať vzácne prírodné zdroje.
  • Naše zloženie obsahuje 99 % zložiek prírodného pôvodu, súčasne ošetrujúce oleje a zložky pochádzajúce z ekologického poľnohospodárstva.
  • Pri výrobe našich recyklovateľných plastových dóz využívame vstupné materiály na rastlinnej báze a fosílne materiály. Postaviť celú výrobu len na rastlinných materiáloch sa nám zatiaľ ešte nepodarilo. Avšak do celej výroby sme zahrnuli také množstvo, ktoré zodpovedá práve objemu potrebného na vznik obalu. Čo potvrdzuje a garantuje aj nezávislá certifikácia ISCC Plus.
  • 100 % elektriny, ktorú používame na výrobu našich produktov pre starostlivosť o pleť, pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Hoci sa nám podarilo výrazne znížiť emisie CO2 u našich produktov starostlivosti o pleť Naturally Good, chceli sme zájsť ešte ďalej. Preto sme sa rozhodli zvyšné emisie CO2 vyrovnať podporou klimatických projektov vo Vichade (Kolumbia). Viac informácií o tomto projekte nájdete v našom prehľade.

 

PRESKÚMAJTE NÁŠ KLIMATICKY NEUTRALIZOVANÝ RAD SPRCHOVACÍCH GÉLOV

Ako sme ich posunuli ešte viac k udržateľnosti:

Sprchové gély NIVEA

• Použité oleje a vitamíny chrániace pokožku neobsahujú mikroplasty a sú z 98 % biologicky odbúrateľné. Všetky zložky na báze palmového (jadrového) oleja pochádzajú z udržateľných zdrojov.

• Fľaše sú o 25 % ľahšie a použitý plast je z 97 % recyklovaný PE (v prípade nepriehľadných fliaš) alebo PET (priehľadné fľaše). Ľahší obal zároveň znamená menej emisií pri distribúcii. Celkovo sme tak znížili emisie o 32 %*, pri porovnaní novej a súčasnej 250 ml fľaše.

• Sprchovacie gély vyrábame na našej výrobnej linke v Berlíne, ktorá od roku 2022 spotrebováva elektrickú energiu výhradne z obnoviteľných zdrojov a bioplynu.

• Zostávajúce emisie CO2 z nášho sprchovacieho sortimentu vyvážame podporou klimatických projektov v severnej Keni. Viac informácií o tomto projekte nájdete v našom podrobnom prehľade.

 

*Pri porovnaní s predchádzajúcim obalom vyrobeným z nerecyklovaného plastu.

AKO NIVEA PODPORUJE PRIRODZENÉ VSTREBÁVANIE CO2?

Od roku 2022 píšeme novú kapitolu nášho príbehu ochrany klímy. Nadviazali sme spoluprácu s certifikovanými klimatickými projektmi, ktoré podporujú absorpciu CO2 prirodzeným spôsobom, napríklad zalesňovaním krajiny.

Pri výbere klimatických projektov je pre nás dôležité, aby bol spoločný pozitívny vplyv skutočný, merateľný, trvalý a overený aj nezávislou treťou stranou. Podporujeme preto certifikované projekty dodržiavajúce medzinárodné štandardy ako napríklad VCS (Verified Carbon Standard riešiaci znižovanie emisií) alebo Gold Standard.

OBJAVTE NAŠE PROJEKTY NA OCHRANU KLÍMY

Stromy zachytávajú a ukladajú oxid uhličitý, preto je ich výsadba jedným z najpriamejších spôsobov, ako bojovať so zmenou klímy. Projekty na ochranu životného prostredia prispievajú navyše ešte tým, že vytvárajú pracovné príležitosti, zvyšujú kvalitu života a obnovujú biodiverzitu.

Tri z našich súčasných projektov obnovy lesov sú v Južnej Amerike.

les v Uruguaji

Obnova lesa Guanaré Forrest v Uruguaji:

Viac ako 300 rokov slúžila pôda, o ktorú sa stará projekt Guanaré Forrest, ako pastviny pre dobytok. Živočíšny priemysel je typický pre vidiecku krajinu východnej Uruguaja. A okrem toho aj málo pracovných príležitostí, neisté pracovné podmienky a znižujúca sa biodiverzita. Projekt Guanaré Forest pomáha vysádzať rôzne druhy eukalyptov na ploche s rozlohou 21 000 hektárov s viac ako 1 000 semien v riadku na hektár. Tým vznikajú popri pasienkoch pre dobytok aj biologicky rozmanité, udržateľné lesy. Navyše sa rozvíja aj udržateľný drevársky priemysel (štandard FSC) a región ako taký.

les v Paraguaji

Zalesňovanie Paraguaja:

Už takmer 500 rokov využíva Paraguaj veľkú časť svojich pastvín a prérií na chov dobytka. Hovädzie mäso prémiovej kvality je jej hlavným vývozným artiklom. Pretože odlesňovanie amazonského dažďového pralesa naďalej pokračuje, je výsadba nových stromov na rozsiahlych degradovaných pastvinách životne dôležitá pre zachovanie prírodných zdrojov Južnej Ameriky a obmedzenie škodlivých uhlíkových emisií. Projekt so sídlom vo východnej Paraguaji už znovu zalesnil viac ako 2 700 hektárov pôdy. V nasledujúcich rokoch pribudne ďalších viac ako 1 100 hektárov. Pre obyvateľov miestnych prehliadaných komunít tak vznikajú spravodlivé pracovné miesta bez toho, aby sa zabúdalo v súlade s rodovou rovnosťou na ženy. Vďaka projektu sa rozvíja aj miestna infraštruktúra.

Vichada – Kolumbia

Vichada – Kolumbia:

Projekt Puerto Carreño pôsobí v biologicky neskutočne rozmanitom povodí rieky Orinoko, v ktorom sa nachádzajú dva ekosystémy kriticky ohrozené odlesňovaním. Projekt slúži ako komerčne životaschopná alternatíva k extenzívnemu chovu dobytka degradujúcemu veľkú časť oblasti. Zvyšujúce sa zalesňovanie má dva pozitívne vplyvy: vstrebávanie uhlíka a dostupnosť udržateľného dreva. Takmer 200 miestnych zamestnancov stavia, udržuje a zbiera starostlivo vybrané pôvodné druhy stromov na 3 000 hektároch za pomoci miestnych odborníkov.

Udržateľné hospodárstvo na pastvinách v severnej Keni

Uhlík sa neukladá iba v lesoch po celom svete, ale aj v zdravých pôdach, ktoré prijímajú vodu a stávajú sa základom prosperujúcej vegetácie a domovom nespočetných živočíšnych druhov. Táto prirodzená rovnováha sa však naruší, ak je pôda neustále a bez akýchkoľvek obmedzení využívaná na pastvu hospodárskych zvierat. Práve tu sa začína náš klimatický projekt na 2 miliónoch hektárov v severnej Keni. Zavedením udržateľnejších rotačných postupov pri pastve pôda získa čas na zotavenie a zostane zdravá. Malá zmena, ktorá má však významný vplyv na ochranu klímy a blahobyt miestnych komunít: Vďaka väčšiemu množstvu uhlíka uloženého v pôde krajiny dokáže pojať väčšie množstvo vody a ukladať si ho na obdobie sucha, čo miestnym komunitám pomôže riešiť dopady zmeny klímy a sucha.

Z hľadiska biodiverzity povedú zlepšené trávne porasty a kvalitnejšia pastva tiež k zdravším hospodárskym zvieratám a celým ekosystémom, rovnako ako k lepšiemu prirodzenému prostrediu pre miestnu divokú zver, medzi ktorou sa vyskytujú aj 4 endemické ohrozené druhy - východoafrický čierny nosorožec, zebra Grévyho, žirafa sieťovaná a priamorožec beisa.

Financovanie tohto projektu miestnym komunitám pomôže s diverzifikovaním príjmov komunity, zamestnaním zamestnancov, nakupovaním zásob a podporou špecifických potrieb chránených území, ktorých sa projekt dotýka – vrátane zaistenia čistej vody, vzdelávania a infraštruktúry, ako sú školské internáty, bývanie pre učiteľov, vodohospodárska infraštruktúra alebo výstavba a údržba zdravotníckych zariadení.

 

NAŠE CIELE DO ROKA 2030

Náš záväzok chrániť životné prostredie sa vzťahuje aj na ďalšie oblasti. Napríklad všetka elektrina, ktorú spotrebujeme na výrobu našich produktov vo výrobných linkách, pochádza od roku 2019 z obnoviteľných zdrojov. Tento cieľ, ktorý sa nám už podarilo splniť, významne prispel k zníženiu emisií CO2 vzniknutých pri výrobe našich produktov. A do roku 2030 potom chceme dosiahnuť klimaticky neutrálnu výrobu.

Jedna pokožka. Jedna planéta. Jedna starostlivosť.

Úprimnosť a transparentnosť je pre nás na prvom mieste, preto vám odpovedáme na všetko, čo vás ohľadom NIVEA a udržateľnosti zaujíma. Máte otázku, na ktorú ste tu nenašli odpoveď? Na webe spoločnosti NIVEA Beiersdorf v sekcii o Udržateľnosti vám ju určite zodpovieme.