Morálna výchova


AKO MÔŽETE SVOJE DIEŤA VIESŤ K TOMU, ABY Z NEHO VYRÁSTOL ČESTNÝ ČLOVEK?

Zlé alebo dobré? My dospelí už vieme, že svet nie je čierno-biely a že rozdeliť všetko do dvoch skupín jednoducho nie je možné. Ako ale potom krehké pravidlá etiky odovzdať svojim deťom?

Aj malé dieťa vníma pocity druhých

Morálne hodnoty odovzdáva dieťaťu autorita

Ako sa k situácii postaviť? Deti preberajú morálne hodnoty od rodičov, a preto najjednoduchším spôsobom je ísť im príkladom. Všeobecne platí, že ak je rodina a okolitá spoločnosť dieťaťa čestná a morálna, bude mať silný cit pre morálku i dieťa.

Preberanie morálnych zásad totiž prebieha zvonku dovnútra. Čo sa tým myslí? Dieťa najprv morálne normy dodržiava preto, že mu ich nastavila nejaká autorita (najčastejšie rodič) zvonku. Vie, že keby tieto normy porušilo, môže upadnúť do nemilosti rodičov a má z toho strach. Postupne však dochádza k zvnútorňovaniu týchto noriem a dieťa ich prijíma za svoje. Preto je také dôležité, aké hodnoty už od mala deťom vštepujú.

Snažíte sa svojmu dieťatku niečo vysvetliť, ale ono sa stále hnevá? Buďte trpezlivá a naučte sa, ako zvládnuť detský hnev.

Najskôr dobrá správa. Niektoré štúdie ukazujú, že ešte pred prvým rokom sú deti schopné súcitu. Plačú, keď plačú ostatné, a smejú sa, keď sa smejú aj ostatní. Dvojročné dieťa už dokáže utešovať druhého. Stará sa o kamaráta, ktorého niečo bolí, ponúka svoju obľúbenú hračku plačúcemu súrodencovi alebo sa ochotne podelí o sladkosti s ostatnými deťmi. Vedci preto veria, že dvoj- a trojročné deti majú prirodzenú schopnosť empatie či altruizmu.

A teraz tá zlá. Okolo štvrtého roka už deti vedia, že klamať, schválne ubližovať druhým ani kradnúť sa nemá. To ale ešte neznamená, že aspoň raz neskúsia oklamať svojich rodičov, aby pre seba získali nejakú výhodu. V tomto veku deti začínajú vnímať, že aj ostatní majú svoje pocity a zámery. A s tým ide ruka v ruke zistenie, že zlé správanie môže predstavovať mocný nástroj.

Len trestať nestačí

Ako ale vášmu drobčekovi zásady čo najlepšie odovzdať? Aby sa malé dieťa v morálnych hodnotách ľahko orientovalo, musí im rozumieť. Veľmi nebezpečná je preto tzv. dvojaká morálka. Dieťa nepochopí, že rovnaký skutok je na verejnosti prehreškom, ale doma môže byť ospravedlnený. Pravda je v tomto prípade len jedna.

K prijatiu morálnych princípov tiež nestačí len trestať. Potom by totiž skutky vášho dieťatka vychádzali len zo strachu a jeho morálne správanie by mohlo zlyhať, keď sa napríklad nikto nepozerá. Ak však svoje dieťa k zodpovednosti a čestnosti povediete postupne, pôjdete mu dobrým príkladom a dáte mu dostatok lásky, vytvoríte najlepšie predpoklady na to, aby z neho raz vyrástol naozajstný charakter.